Hakkımızda

    

Ticaret Odalarının tarihine baktığımızda; süreç itibariyle ticari ortaklık şeklindeki ilk örgütlenme XII.yüzyılda tüm Avrupa’ya yayılmıştır. Dünyada Ticaret ve Sanayi Odalarının ortaya çıkışı XVI.yüzyılın sonlarına rastlamaktadır. Ticaret Odası adını alan ilk kuruluş Marsilya Ticaret Odası olup, kuruluş yılı 1600’dür. Kuzey Amerika’da ilk Ticaret Odası 1768’de New York’ta kurulmuştur. Kanada’da ise 1804 yılında Halifax’ta açılmıştır. Günümüzde batılı ülkelerin Ticaret ve Sanayi Odalarında müşterek olan husus; devlet otoritelerine ve işletmelerine müşavirlik fonksiyonlarıdır. Osmanlı İmparatorluğu’nda tüccar ve zanaatkarlar 1500’lü yıllardan itibaren “lonca” ve “gedik” lerde teşkilatlanmış mesleki ahlak ve dayanışmayı sağlamışlardır. Batılaşma hareketlerinin başlaması ile birlikte bir dizi reform ve yenilik içeren 1856 tarihli ıslahat fermanı tüccarların bugünkü anlamda odalar kurarak örgütlenmeleri gereğini ortaya çıkarmıştır.İlk olarak 1879 yılında Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası kurulmuş, bunu 1882’de İstanbul’da

1885’de İzmir’de kurulan odalar izlemiştir.1925’te çıkarılan 655,1943’de çıkarılan 4355sayılı yasalarla Odalar ve Borsalar mevzuatında değişiklik yapılmış,15 Mart 1950 tarih ve 7457 sayılı Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5590 sayılı ve en son 5174 sayılı yasa ile odalar ve borsalar özelik kazanmış Sayıları hızla artmıştır. Soma Ticaret ve Sanayi Odası
22 Eylül 1965 tarihinde yeniden kurulmuştur. Odanın ilk Başkanlık görevini Mehmet Kayaalp yapmıştır. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mustafa Tatlı diğer Yönetim Kurulu üyeleri Muzaffer Uyar ,Muzaffer Bozgun ve Emin Özkaynak’tan oluşmuştur. Odanın faaliyete başladığı yılda üye sayısının 307 olduğu bilinmektedir. Odanın ilk hizmet binası Yeni Çarşı İnkilap Sokak No: 28 adresindeydi. Oda daha sonraları o zaman ki Oda Meclis Başkanı Yusuf İzzettin Günal ile Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Gündoğan ve diğer Meclis üyelerinin de maddi katkıları ile 145.000.000 TL’ sı bedelle İdman sokakta bir apartman dairesi satın alınmış fakat buranın diğer apartman sakinlerini rahatsız ettiği düşüncesi ile burası satılmış onun yerine halen hizmet binası olarak kullanılan İdman Sokakta No:34 adresinde kiracı olarak geçmiştir. Odamıza bir hizmet binası kazandırılmasında Yöneticilerden meclis başkanı Erol Gürel Yönetim Kurulu Başkanı A.Turgay Büyükkarcı ile kurul üyeleri gayretleri ile bina veya arsa alımı ile teşebbüse geçilmiş sonuç olarak yapılan görüşmeler ile 2004 Nisan ayında Halk Bankası tarafından yapılan ihaleye katılan yöneticiler tarafından İstiklal Caddesinde bulunan eski Halk Bankası Şubesi 75.100 YTL mülkiyeti satın alınmıştır.Bu binanın ödemesi de 15.000 YTL’ sı Oda kaynakları ile geriye kalan 60.000 YTL’ sı  Şekerbank’tan alınan kredi ile ödenmiştir. İbrahim Demiraslan  başkanlığındaki  Oda Meclisimizin  Ahmet  Raif  Dikmeoğlu  başkanlığındaki  Yönetim kuruluna  verilen  yetki  dahilinde  alınan  bu yer  zemin işyeri  Odamıza  kalacak  şekilde  2006  yılı başlarında  kat  karşılığı  ihalesi  yapılmış  2007  yılı  yaz  aylarında  inşaatı  tamamlanmıştır.
Üyelerimize  sağlıklı  hizmet  sunmak, sanayi  ve ticaret  hayatını  ilgilendiren  konularda  bilgilendirmek  ve  teknolojiyle  yenilikleri  yakından  takip  etmek  için  gerekli  donanım  ve  iç  teşrifatı  tamamlanan  Oda  hizmet  binamızda  2007  yılı  eylül  ayından  itibaren  hizmet  vermeye  başlamış  bulunmaktayız.
1965 yılında Ticaret Odası olarak kurulan Odamız 2004 yılından itibaren Ticaret ve Sanayi Odası olarak hizmet vermeye başlamıştır.