Oda Meclisi

Nüvit IĞNAK
 Meclis Başkanı
E-posta Adresi: m.baskanlik@somatso.org.tr

 

   Mustafa KURT
   Meclis Başkan Yardımcısı

 


Kamil ALTINBAŞ
 Katip Üye

Ahmet OK
 Genel Kurul Delegesi

 


Ali KÖSE

 Meclis Üyesi

Halil İbrahim SÜLER
Meclis Üyesi


Kemal TÜRKERİ

 Meclis Üyesi

 

Abdullah KÖROĞLU
 Meclis Üyesi

Tahir YAZAR
Meclis Üyesi

 

Nadirhan HIZLI
Meclis Üyesi

 

Kemal ÇAMZEYBEK
Meclis Üyesi


Murat Ekrem AKBAY
 Meclis Üyesi


Erkan TÜRKOĞLU
 Meclis Üyesi