[:en]ANNOUNCEMENT !!![:tr]SOMA TSO ÜYELERİ’NİN DİKKATİNE !!![:]

[:en]In the attached list, our members who have been given their titles need to apply to our room together with TAX INCORPORATION CERTIFICATES so that the records of the profession group can be corrected.[:tr]Ekli listede, ünvanları belirtilen üyelerimizin meslek grubu kayıtlarının düzeltilebilmesi için VERGİ DAİRESİ MÜKELLEFİYET BELGELERİ ile birlikte odamıza müracaat etmeleri gerekmektedir.[:]

Devam

SOMA TSO YÖNETİM KURULU BAŞKANI HAKAN IŞIK, BAŞKAN ADAYLIĞINI AÇIKLADI

[:en]Hakan Işık, who has been the Chairman of the Soma TSO since 2013, announced that he would be the candidate for re-election at the Chamber / Stock Exchange elections to be held in October-November 2017. Hakan Işık, who has been the Chairman of Soma TSO since 0113, Will be nominated again for the presidential election to be held in the Room / Stock Exchange.[:tr]2013 yılından beri Soma TSO Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı yürüten Hakan Işık, 2017 Ekim-Kasım aylarında yapılacak olan Oda/Borsa seçimlerinde yeniden başkanlığa aday olacağını açıkladı.[:]

Devam

7033 SAYILI KANUN HK.DİĞER MEVZUAT İŞLERİ

[:en]Law No. 7033 on the Amendment of Decrees on Certain Laws and Laws for the Promotion of Industry and Production Support was published in the Official Gazette dated 1 July 2017 and numbered 30111 and entered into force.[:tr]7033 sayılı Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 1 Temmuz 2017 tarihli ve 30111 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiği belirtilmiştir.[:]

Devam

[:en]TOBB General Secretaries Information Meeting was held[:tr]TOBB Genel Sekreterler Bilgilendirme Toplantısı yapıldı[:]

[:en]General Secretaries Information Meeting of the Union of Chambers and Commodity Exchanges of Turkey (TOBB) was held in Ankara. Soma Chamber of Commerce and Industry Secretary General Canan Copkiran attended the meeting.[:tr]Türkiye Odalar ve Borsalar birliği (TOBB) Genel Sekreterler Bilgilendirme Toplantısı, Ankara’da yapıldı. Toplantıya Soma Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Canan Copkıran katıldı.[:]

Devam

[:en]SOMA TSO, GENERAL MANAGER MEETING WITH MEAT FLAG AND MEETING IN THE EVENING DINNER[:tr]SOMA TSO, TKİ GENEL MÜDÜRÜ ÖMER BAYRAK İLE AKŞAM YEMEĞİNDE BULUŞTU[:]

[:en]Ömer Bayrak, General Manager of Turkish Coal Operations, who came to Turkey General Directorate of Coal Works on 31.05.2017; Came to Soma for their visitation.[:tr]31.05.2017 tarihinde Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ne göreve gelen Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürü Ömer Bayrak; tanışma ziyaretleri için Soma’ya geldi. [:]

Devam

[:en]SOMA TSO VISITED SOMA CITY in the context of 15th DEMOCRACY STAFF MEMORIAL ACTIVITIES[:tr]SOMA TSO, 15 TEMMUZ DEMOKRASİ DESTANI ANMA ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA SOMA ŞEHİTLİĞİ’Nİ ZİYARET ETTİ[:]

[:en]Soma Chamber of Commerce and Industry Chairman Hakan Işık visited the Soma Martyrdom in the framework of the July 15th Democracy Legend program.[:tr]Soma Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Işık, 15 Temmuz Demokrasi Destanı programı çerçevesinde Soma Şehitliği’ni ziyaret etti.[:]

Devam

[:en]ANNOUNCEMENT BY SCIENCE, INDUSTRY AND TECHNOLOGY MINISTRY[:tr]BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI’NDAN DUYURU[:]

[:en]The Clustering Support Program, which is being carried out by the Ministry of Science, Industry and Technology, was opened on the 3rd Application Call on 30/05/2017 and will end on 11/08/2017.[:tr]Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca yürütülmekte olan Kümelenme Destek Programı 3. Başvuru Çağrı 30/05/2017 tarihinde açılmış olup, 11/08/2017 tarihinde sonlanacaktır. [:]

Devam