[:en]SOMA TSO IS BUILDING YOUR DEBTS !!![:tr]SOMA TSO BORÇLARINIZI YAPILANDIRIYOR !!![:]

[:en]borc

SMoon Üyemiz,


As is known, dated 03.08.2016 and numbered 6736 “Law on the Structured some receivables and dated 08.19.2016 and published in Official Gazette No. 29 806 it was enacted.
The aforementioned law’s Article 11 fifth paragraph with the number 5174 Turkey Chambers and Stock Exchanges Union of Chambers and Commodity Exchanges Act provisions that members of chambers and commodity exchanges according to their dues, will be taken from freight revenues room shares and stock registration fee and room and dues debts owed stock of the Turkey Chambers and Stock Exchanges Union The unpaid portion of the originals has been taken under the scope of the law and the deadline for submission is 31.10.2016.

        No. 29 869 dated 26.10.2016 and published in Official Gazette dated 25.10.2016 and entered into force Decree No. 2016/9385; Law No. 6736 on the application of the full time period after the expiry date of 25.11.2016 (including this date) has been extended until.

        The covers prolong the duration of said chambers and commodity exchanges, members of configuring applications 25.11.2016 date (including this date) will be taken up. not an effect of the extension of the application period of the term of payment of the first installment payment or advance payment has to be made again until the end of November.
 


Our respect,
[:tr]borc

Sayın Üyemiz,

Bilindiği üzere 03.08.2016 tarihli ve 6736 sayılı “Bazı Alacakların Yapılandırılmasına İlişkin Kanun 19.08.2016 tarihli ve 29806 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Anılan kanunun 11 nci maddesinin beşinci fıkrası ile 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu hükümlerine göre üyelerin oda ve borsalara olan aidat, navlun hasılatından alınacak oda payları ve borsa tescil ücreti ile oda ve borsaların Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine olan aidat borçları asıllarının ödenmemiş kısmı kanun kapsamına alınmış olup yapılandırmadan yararlanmak için son başvuru tarihi 31.10.2016 olarak belirlenmiştir.

26.10.2016 tarihli ve 29869 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 25.10.2016 tarihli ve 2016/9385 sayılı kararname ile; 6736 sayılı Kanunda belirtilen başvuru sürelerinin tamamı sürelerin bitiminden itibaren 25.11.2016 tarihine (bu tarih dahil) kadar uzatılmıştır.

Söz konusu uzatım süresi oda ve borsaları da kapsamakta olup, üyelerin yapılandırma başvuruları 25.11.2016 tarihine (bu tarih dahil) kadar alınabilecektir. Başvuru süresinin uzatılmasının ödeme vadelerine bir etkisi olmayıp ilk taksit ödemesinin veya peşin ödemenin yine Kasım ayı sonuna kadar yapılması gerekmektedir.

Saygılarımızla,

[:]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*