[:en]Announcement from SOMA MAL DIRECTORATE !!![:tr]SOMA MAL MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN DUYURU !!![:]

[:en]From the Our Town Bakırcay bed Prayers bridge downstream located approximately 4600 meters of river bed about 40 meters up width with both the beach as part of all of the various tree species, including willow trees primarily located in the creek bed, extraction, transportation, labor and weighing expenses related to the receiver including an estimated 300 tons of trees kilograms sales price of over 0,035 TL 2886 State Tender Law No. 51 / a substance in accordance with negotiated procedure with 11.09.2016 date to coincide with Wednesday at 11.00 in the required current specifications for sale in the file before the commission to be created in the District Revenue Offices It will be made.

Located in Sector tea beds will be made and sales made to an estimated 300 tonnes appraised value of the trees of various species in the 0,035 TL / kg over 10500.00 TRY temporary guarantee 315.00 TL (Üçyüzonbeş TL) d. The decision also be calculated using the sale price plus postage and stamp tax on the cost price of the tender will be formed by KDV will be charged.

Tender specifications and other information of Soma District Revenue Offices during working hours can be seen free of charge at the National Real Estate Services. If the bid bond is not paid within the period of the sale price will be forfeited to the Treasury.[:tr]İlçemiz Bakırçay yatağının Dualar köprüsü mansabından itibaren yaklaşık 4600 metrelik kısmında bulunan, nehir yatağının yaklaşık 40 metreye varan genişliği ile her iki sahilde de çay yatağı içinde bulunan başta söğüt ağacı olmak üzere muhtelif tüm ağaç türlerinin kesimi, çıkarılması, nakliyesi, işçiliği ve tartı giderleri alıcıya ait olmak üzere tahminen 300 ton olan ağaçların kilogram satış bedeli 0,035 TL üzerinden, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 51/a Maddesi gereğince Pazarlık Usulü ile 09/11/2016 tarihine rastlayan Çarşamba günü saat:11.00’da Malmüdürlüğünde oluşturulacak komisyon huzurunda dosyasında mevcut şartname gereği satışı yapılacaktır.

Kesimi yapılacak çay yatağı içerisinde bulunan ve satışı yapılacak tahminen 300 ton miktarındaki çeşitli türden ağaçların muhammen bedeli 0,035-TL/kg üzerinden 10.500,00 TL olup, geçici teminatı 315,00 TL (Üçyüzonbeş TL)’dir. Satış bedeli üzerinden ayrıca KDV bedeli ile oluşacak ihale bedeli üzerinden ayrıca hesaplanacak karar pulu ve damga vergisi tahsil edilecektir.

İhaleye ait şartnamesi ve diğer bilgiler mesai saatleri içinde Soma Malmüdürlüğü Milli Emlak Servisinde bedelsiz olarak görülebilir. Satış bedeli süresi içinde ödenmediği takdirde geçici teminat Hazineye irat kaydedilir.[:]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*