[:en]Significant Announcement on the Declaration of Measures and Weighing Instruments[:tr]Ölçü ve Tartı Aletlerinin Beyannameleri Hakkında Önemli Duyuru[:]

[:en]adalet_terazi_hak_hukuk

Measuring and weighing instruments required to be stigmatized every two years in accordance with the Measurement and Adjustment Law numbered 3516, which was enacted by the Official Gazette dated 21.01.1989 and Official Gazette of 20056, on the basis of periodical examinations; 2000 kg. (Including 2000 kg) III. Class Electronic, Hanging, Table and Hand Scales, Scales, Scales and Meters, Pik and Rice are weighed.

The persons and organizations who use the measuring and weighing instruments that have the last stamp of the year 2015 and the previous years apply to the Metering and Setting Officer of the Soma Municipality Police Department between January 02, 2017 and February 28, 2017, They must submit a declaration stating their serial number and their withdrawal. After the application is made, the appointment paper which gives the date of the examination is given. In order to make a precise measurement, the measurement and weighing instruments on the day of appointment for the periodical examinations are cleaned and clean, and the inspection in the municipality is carried out and after the inspection and inspection the process is done.

Otherwise, Institutions, Establishments and Taxpayers who do not perform these procedures fall into a penalized status pursuant to Article 15 of the Measurement and Adjustment Law No. 3516. The fines have been increased by the same law, and the fines are collected twice as much as the crime. As a result of this, the fines given are collected by the Provincial Directorate of Manisa Provincial Directorate of Science and Technology according to the provisions of the law on collection procedure of public receivables numbered 6183.

Our members are requested to take the actions foreseen in their blood for the victimization timely.

olcu

[:tr]adalet_terazi_hak_hukuk

21.01.1989 tarih ve 20056 nolu Resmi Gazete ile yürürlüğe giren 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar kanununa göre her iki yılda bir periyodik muayeneleri neticesinde damgalanması istenen ölçü ve tartı aletleri şunlardır; 2000 kg. kadar (2000 kg. dahil) III. Sınıf Elektronik, Asma, Masa ve İbreli Teraziler, Kantar, Baskül ile Metre, Pik ve Pirinç tartılardır.

En son 2015 ve daha önceki yıllarda damgasını yaptıran ölçü ve tartı aleti kullanan kişi ve kuruluşların, 02 Ocak 2017 ile 28 Şubat 2017 tarihleri arasında Soma Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı bulunan Ölçüler ve Ayar Memurluğuna müracaat ederek, ölçü ve tartı aletinin cinsi, markası, seri numarası ve çekerini belirten birer beyanname vermeleri gerekmektedir. Yapılan müracaata müteakiben muayene gününü belirleyen randevu kağıdı verilir. Hassas bir ölçüm yapılabilmesi için, Periyodik muayeneler için randevu alınan günde Ölçü ve Tartı aletleri bakımlı ve temiz olarak belediye bünyesinde bulunan muayene yerine getirilerek, kontrol ve muayeneden sonra damgalatma işlemi yapılır.

Aksi halde bu işlemleri yaptırmayan Kurum, Kuruluş ve Mükellefler 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunun 15. Maddesi gereğince cezalı duruma düşerler. Aynı kanunla para cezaları arttırılmış olup, suçun tekrarında ise para cezaları iki kat olarak tahsil edilmektedir. Bunun neticesinde verilen para cezaları 6183 sayılı amme alacaklarının tahsil usulü hakkındaki kanun hükümlerine göre Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Manisa İl Müdürlüğü tarafından tahsil edilir.

Üyelerimizin mağduriyet yaşamaması için kanunda öngörülen işlemleri zamanında yaptırması rica olunur.

olcu[:]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*