Yıllık İşletme Cetveli Hk.

6948 sayılı Sanayi Sicil Kanununun 5’inci maddesine göre sanayi işletmeleri, bir yıllık
faaliyetlerini yıllık işletme cetvellerinde göstermeye ve bu cetvelleri takvim yılı sonundan itibaren en geç
dört ay içinde Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlükleri’ne vermekle yükümlüdürler. Yıllık
İşletme cetvellerinin süresi içerisinde verilmemesi halinde aynı Kanunun 9. maddesi gereği idari Para
cezası uygulanacaktır.


Elektronik ortamda (https://sanayisicil.sanayi.gov.tr) Sanayi Sicil Bilgi Sistemi üzerinden Yıllık
İşletme Cetvellerinin 30 Nisan 2024 tarihi saat 24:00’e kadar verilmesi zorunludur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*