Fiyat Etiketinde “Yerli Üretim” Logosu Kullanımına İlişkin Tebliğ Yayımlanarak Yürürlüğe Girdi

Bildiğiniz üzere, perakende olarak satışa sunulan mal ve hizmetlerin etiket, tarife ve fiyat listelerinin şekli, içeriği, kullanılması ile indirimli satışlara ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 54 üncü ve 84 üncü maddelerine dayanılarak Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan ‘Fiyat Etiketi Yönetmeliği’ 28.06.2014 tarih ve 29044 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yayım tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Fiyat Etiketi Yönetmeliği’nin ‘Etiket Bulundurma Zorunluluğu’ başlıklı 5 inci maddesinde ise etiket, tarife ve fiyat listelerinde bulunması zorunlu hususlar düzenlenmiştir. Buna göre perakende olarak satışa sunulan mal veya hizmetlere ilişkin etiket, tarife ve fiyat listelerinde, malın üretim yeri, ayırıcı özelliği, tüm vergiler dahil satış fiyatı ve birim fiyatının belirtilmesi zorunludur.

Yine Ticaret Bakanlığı tarafından 18/9/2018 tarihli ve 30539 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak, 3/10/2018 tarihinde yürürlüğe girecek olan ‘Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’ ile etiket ve listelerde bulunması zorunlu bilgilere;

“d) Malın satış fiyatı ve birim fiyatının uygulanmaya başladığı tarih,
e) Üretim yeri Türkiye olan mallar için, Bakanlıkça tespit ve ilan edilen şekil, logo veya işaret.” hususları eklenmiştir.

Herhangi bir mağduriyet yaşanmaması adına yukarıda belirtilen Yönetmelik hükümleri doğrultusunda işlem tesis edilmesi hususunda tarafınızca gerekli hassasiyetin gösterilmesini rica ederiz.

Fiyat Etiket Yönetmeliği

Fiyat Etiketinde Yerli Üretim Logosu Kullanımına İlişkin Tebliğ

Yerli Üretim Logo (kırmızı)

Yerli Üretim Logo (siyah beyaz)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*