İHALE İLANI-PAKİSTAN

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin yazısında, T.C. Ticaret Bakanlığı’nın yazısına atfen;

İlgi yazıda, İslamabad Ticaret Müşavirliği tarafından iletilen bir yazıya atfen, Pakistan Ulusal Elektrik İletim ve Sevk Şirketi tarafından, “Enerji İletimini Geliştirme İkinci Yatırım Programı-Kısım 4” kapsamında teçhizat alım ihalesine çıkıldığı bilgisi verilmektedir. Bir örneği ekte yer alan ve alımı yapılacak ürünler ile şartları içeren ihale ilanında, Asya Kalkınma Bankası’ndan (ADB) anılan yatırım programına yönelik olarak finansman sağlandığı ifade edilerek tekliflerin ADB üyesi ülkelere açık olduğu belirtilmektedir.

Yazıda devamla, ADB’nin Tek Aşamalı, Tek Zarf Teklif Süreci (Single-Stage: One-Envelope Bidding Procedure) ile uyumlu olarak Açık Yarışma Teklifi (Open Competitive Bidding) yoluyla talep toplanacağı belirtilen ihale için son teklifin 21 Ağustos 2023 saat 11:00’a kadar (Pakistan saati) sunulabileceği kaydedilmektedir. Bilgilerinize sunulur.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*