[:en]ANNOUNCED AT THE COMPANIES WITH AUTHORIZED DOCUMENTS[:tr]YETKİ BELGESİNE SAHİP FİRMALAR’a ÖNEMLE DUYURULUR[:]

[:en]

In an article from the Ministry of Transport, Maritime Affairs and Communications, the organization of all kinds of railway transport activities on the national railway infrastructure network; Railway infrastructure operators, railway train operators and railway transport operators, agencies, brokers, station or station operators in the field of services, financial competence, professional competence and professional dignity of the conditions, determining those who are in these activities; Rights, duties, obligations and responsibilities; “Authorization Regulation on Railway Operation” published in the Official Gazette on 19.08.2016 and entered into force with the aim of regulating the procedures and principles related to the authorization and supervision of the railway.

Within the scope of the said regulation, it is stated that from the date of enforcement, the ministry that has given the bet has begun to give authority documents to private and public sector companies. It is emphasized that the period of liberalization in the Turkish Railway Transport activities has been in fact beginning since 01.01.2017. Within the scope of the Regulation, it is announced that the companies which have not yet obtained authorization certificates from the organizers, agencies and brokers are required to obtain authorization documents as soon as possible.

Until 29.09.2017, institutions and organizations that do not receive authorization certificates will be prevented from working and it is reported that administrative and criminal proceedings will be carried out within the scope of the legislation.

It is emphasized that it is important for the institutions and organizations that have train authority certificates of railway train operators to pay attention to these issues in order to comply with the regulations in order to reach the desired level of railway transportation activities.

All our members are highly appreciated.
[:tr]

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’ndan alınan bir yazıda, ulusal demiryolu altyapı ağı üzerinde yapılan her türlü demiryolu taşımacılık faaliyetlerinde düzenin sağlanması; demiryolu altyapı işletmecileri, demiryolu tren işletmecileri ile demiryolu taşımacılığı alanında organizatör, acente, komisyoncu, gar veya istasyon işletmecisi faaliyetinde bulunanların hizmet esasları, mali yeterlilik, mesleki yeterlik ve mesleki saygınlık şartlarının belirlenmesi, bu faaliyetlerde bulunanların; hakları, yetkileri, yükümlülükleri ve sorumluluklarının tespit edilmesi; yetkilendirilmesi ve denetlenmesi ile ilgili usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanan “Demiryolu İşletmeciliği Yetkilendirme Yönetmeliği’nin 19.08.2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiği bildirilmektedir.

Söz konusu yönetmelik kapsamında, yürürlük tarihinden itibaren bahsi geçen bakanlık tarafından özel ve kamu sektör firmalarına yetki belgeleri verilmeye başlandığı belirtilmektedir. 01.01.2017 tarihinden itibaren Türkiye Demiryolu Ulaştırma faaliyetlerinde serbestleşme döneminin fiilen başladığı vurgulanmaktadır. Yönetmelik kapsamında çalışan organizatörlerden, acentelerden ve komisyonculuk yapanlardan henüz yetki belgesi almamış firmaların bir an önce yetki belgelerini almaları gerektiği duyurulmaktadır.

29.09.2017 tarihine kadar yetki belgelerini almayan kurum ve kuruluşların çalışmaları engellenecek olup, haklarında mevzuat kapsamında idari ve cezai işlem yapılacağı bildirilmektedir.

Demiryolu ulaştırma faaliyetlerinin istenen seviyeye gelmesi açısından yapılan düzenlemelere uygun davranılması, Demiryolu tren işletmecilik tren yetki belgesi olan kurum ve kuruluşların da bu hususlara dikkat etmelerinin önemli olduğu vurgulanmaktadır.

Tüm üyelerimize önemle duyurulur.
[:]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*