MANİSA VALİLİĞİ TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN BİLGİLENDİRMEFiyat Etiketi Yönetmeliğinin “Tarife ve fiyat listesi” başlıklı 8 inci maddesinin birinci fıkrası “(1) Hizmetlerin özelliğine ve tüketiciye sunuluş biçimine göre, tarife ve fiyat listelerine ilişkin belge, levha, pano ve benzerleri, hizmetin sunulduğu işyerinde, ayrıca lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri yiyecek ve içecek hizmeti sunulan işyerlerinde ise işyerinin giriş kapısının önüne ve hizmet sunulan masaların üstüne, tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde asılır, takılır veya konulur.” Şeklinde değiştirilmiştir.
Söz konusu değişiklik 01.01.2024 tarihinde yürürlüğe girmiş olup değişikliğe istinaden yiyecek ve içecek hizmeti sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin aşağıdaki hususları dikkate alması gerekmektedir.

1- MASAYA SERVİS HİZMETİ SUNULAN İŞLETMELERDE;

– Tüketicilerin masaya oturmalarını müteakiben ve en geç sipariş verilinceye kadar tarife ve fiyat listelerinin hizmet sunulan masanın üstüne konulması gerekmektedir.

– Tarife ve fiyat listelerinin giriş kapıları önünde süreklilik arz edecek şekilde bulundurulmalıdır. Birden fazla giriş kapısı olması durumunda ise her bir giriş kapısı önünde ayrı ayrı yer verilme zorunluluğu bulunmaktadır.

2- MASAYA SERVİS HİZMETİ SUNULMAYAN İŞLETMELERDE;

– Uygulanan tarife ve fiyat listelerinin, sipariş verilen ve ödeme yapılan noktalarda tüketiciler tarafından kolaylıkla görünebilir ve okunabilir şekilde açıkça yer verilmiş olması koşuluyla ayrıca masalar üzerinde yer verilmesine gerek bulunmamaktadır.

– Bununla beraber tarife ve fiyat listelerinin giriş kapısı önünde süreklilik arz edecek şekilde bulundurulmalıdır.

3- ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ GİBİ MEKANLARDA MASAYA SERVİS HİZMETİ SUNULMAYAN İŞLETMELERDE;

– Uygulanan tarife ve fiyat listelerinin, sipariş verilen ve ödeme yapılan noktalarda tüketiciler tarafından kolaylıkla görünebilir ve okunabilir şekilde açıkça yer verilmiş olması koşuluyla ayrıca masalar üzerinde yer verilmesine gerek bulunmamaktadır.
– Kendisine tahsis edilmiş oturma alanı bulunmayıp ortak bir servis alanında hizmet verilen işyerlerinin giriş kapısının önünde tarife ve fiyat listelerine yer verme yükümlülükleri de bulunmamaktadır.

4- OTEL, HASTANE VEYA ALIŞVERİŞ MAĞAZASI GİBİ ESAS FAALİYET ALANI DIŞINDA YİYECEK İÇECEK SATIŞI YAPILAN İŞLETMELER;

– Otel, hastane veya alışveriş mağazası gibi, esas faaliyet alanı yiyecek-içecek satışı dışında bir mal veya hizmet satışı olup, işletmelerinin sınırları içerisinde bu ana faaliyetin yanı sıra, lokanta, restoran, kafe, pastane gibi yiyecek-içecek hizmeti de bulunup yeme-içme hizmeti için kendisine ait ayrı bir oturma alanı bulunan işletmelerde; yiyecek içecek hizmeti verilecek servis alanının giriş kapısı bulunması halinde giriş kapıları önüne, giriş kapısı bulunmuyorsa yiyecek içecek hizmeti verilecek masaların bulunduğu bölümlere, kısımlara, alanlara geçiş yapılırken (henüz girilmeden) tüketici tarafından kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde tarife ve fiyat listesine yer verilebilir.

5- YİYECEK-İÇECEK HİZMETİ SUNAN İŞLETMELER;

– Öte yandan, tüketicilere yiyecek-içecek hizmeti sunulan lokanta, restoran, kafe, pastane, kıraathane, kantin, kafeterya gibi benzer işletmelerde de anılan düzenlemelerin uygulanma zorunluluğu bulunmaktadır.

6- QR KODU KULLANIMI HAKKINDA;
– Ayrıca, bazı işletmeler tarafından uygulanan sadece QR kodu okutulması marifetiyle menü görüntülenmesi suretiyle tarife ve fiyat listelerinin ulaşılabilir kılınması tek başına yeterli olmamakta ek bir hizmet olarak kullanılmasında ise sakınca bulunmamaktadır.

7- HİZMETLERE İLİŞKİN TARİFELERDE BULUNMASI GEREKLİ ÜÇ UNSUR HAKKINDA;

– Yiyecek ve içecek hizmeti sunulan işyerlerinde satışa sunulan ürünler 6502 sayılı Kanun kapsamında “hizmet” tanımına girecek olup, mezkûr Yönetmeliğin “Etiket bulundurma zorunluluğu” başlıklı 5 inci maddesinin yedinci fıkrasında yer alan “Hizmetlerin tarife ve fiyatlarını gösteren listeler de bu madde hükmüne göre düzenlenerek asılır. Hizmetlere ilişkin tarifelerde hizmetin ayırıcı özelliği, tüm vergiler dâhil satış fiyatı ve bu fiyatın uygulanmaya başlandığı tarihin belirtilmesi yeterlidir.” Hükmü gereği söz konusu tarife ve listelerde bu sayılan üç unsurun aranması yeterlidir.

8- AYKIRILIK HALİNDE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZASI HAKKINDA;

– Bu itibarla; tarife ve fiyat listelerinde yer alan her bir aykırılık için ayrı ayrı olmak üzere 2.172 TL idari para cezası uygulanacaktır. Bu doğrultuda yapılacak denetimlerde aykırılık teşkil eden hususların tespiti halinde 20/12/2023 tarih ve 32405 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan “6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 77 nci Maddesine Göre 2024 yılında Uygulanacak olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ” hükümlerine göre; 2024 yılı için tarife ve fiyat listelerinde yer alan her bir aykırılık için ayrı ayrı olmak üzere 2.172 TL idari para cezası uygulanacaktır.

– Bu kapsamda;

Söz konusu tarife ve listelerde zorunlu olan bu üç unsurda bir adet eksiklik olması, örneğin sadece fiyat değişim tarihinin bulunmaması halinde tek bir işlem için (1 x 2.172) 2.172 TL idari para cezası uygulanması söz konusu olacaktır.

– Bununla beraber; bir restoranda tüketicilere mercimek çorbası, döner ve sütlaç sunulması halinde anılan yönetmelik hükmü doğrultusunda işyerinin giriş kapısı önünde ve hizmet sunulan masaların üzerinde yer alan tarife ve fiyat listesinde yalnızca mercimek çorbasına ilişkin bilgilere yer verilmemesi halinde işyerine uygulanacak idari para cezası miktarı (1 x 2.172) 2.172 TL iken mercimek çorbası, döner ve sütlaç ürünlerine ait bilgilerin hiçbirine yer verilmemesi halinde uygulanacak idari para cezası (3 x 2.172) 6.156 TL olacaktır.

Odamızdan konu ile ilgili ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*