KOBİGEL – KOBİ GELİŞİM BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

Soma Ticaret ve Sanayi Odası üyelerine Manisa KOSGEB KOBİGEL – KOBİ Gelişim Programı hakkında KOSGEB KOBİ Uzman Yardımcısı Hikmet Kolukısa tarafından bilgilendirme toplantısı yapıldı.
Toplantıya Soma TSO Yönetim Kurulu Üyesi Nadirhan Hızlı, Meclis Üyeleri Ayhan Kiraz, Kemal Türkeri, Soma TSO Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Dövücü ve Soma Ticaret ve Sanayi Odası üyeleri katıldı.
Toplantıda KOSGEB’in destekleri hakkında bilgiler veren Kolukısa şunları söyledi: “İdare Başkanlığımız tarafından ülkemizin ulusal ve uluslararası hedefleri doğrultusunda, küçük ve orta ölçekli işletmelerin, ekonomideki paylarının ve etkinliklerinin arttırılması, rekabet güçlerinin ve sağladıkları katma değerin yükseltilmesi amacıyla KOSGEB KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı yürürlüğe konulmuştur.
Çağrı esaslı bir destekleme programı olan KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı kapsamında, 10. Kalkınma Planı, 64. Hükümet Programı KOBİ Stratejisi Eylem Planı ve Sanayi Stratejisi Eylem Planında belirtilen öncelikler dikkate alınarak,
• İşletme başına 800.000 TL’lik üst limitli “Orta-Yüksek ve İleri teknoloji KOBİ’lerinde Kapasite Geliştirme” (300.000 TL geri ödemeli 500.000 TL hibe)
• İşletme başına 600.000 TL’lik üst limitli “Geleneksel İmalat Sanayi KOBİ’lerinde Katma Değerin Arttırılması” (400.000 TL geri ödemeli 200.000 TL hibe)
başlıklarında proje teklif çağrıları yürürlüğe alınmış ve www.kosgeb.gov.tr kurumsal internet sayfamızda yayınlanmıştır. Proje başvuruları 1 Nisan – 6 Mayıs 2016 tarihleri arasında elektronik ortamda alınacaktır. Proje teklif çağrıları e-posta ekinde sunulmuş olup, destek programının detaylarına ve başvuru formlarına yine www.kosgeb.gov.tr adresinden ulaşılabilmektedir.”
SAMSUNG CSC