Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik Değişikliği

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen yönetmelik değişikliği ile ”zorlayıcı sebep” tanımı ”İşverenin kendi sevk ve idaresinden kaynaklanmayan,önceden kestirilemeyen,bunun sonucu olarak bertaraf edilmesine imkan bulunmayan,geçici olarak çalışma süresinin azaltılması veya faaliyetinin tamamen veya kısmen durdurulması ile sonuçlanan dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumları ya da deprem,yangın,su baskını,heyelan,salgın hastalık,seferberlik gibi durumları” şeklinde yeniden düzenlenmiştir.

Yönetmelik değişikliği sonucu ekonominin genelinde yaşanan daralmalara bağlı olarak üretim veya satışları azalan işletmelerin faaliyetlerini tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurmaları hallerinde(kısa çalışma yaptıkları dönemlerde üç ayı aşmamak üzere) işyerinde istihdam ettikleri işçilerin çalışmadıkları döneme ilişkin ücretlerinin İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanması imkanı sağlanmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*