[:en]Geographically Marked Products Summit Invitation[:tr]Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi Daveti[:]

[:en]

As is known, Geographical Signs today; The reproduction of the production, the added value of the products
Economic and rural areas in terms of ensuring the sustainability of rural employment.
Has become one of the strategic instruments in development.

Today, “Geographically Marked Products” is a market that exceeds 200 billion dollars in Europe, USA and developed countries
Has reached its size. However, if 200 Geographically Marked products are yet to be found in our country and these products
The fact that the number of products bearing EU registration is limited to 3 means that a strategic development of rural development in Turkey
Is a sign of Geographical Signs, which is much less utilized than developed countries.
Acting on these facts, the Ankara Chamber of Commerce will focus on the neglected economic value of geographically marked products
And to raise awareness on Geographical Signs in Turkey 28-29 April 2017
“Geographically Marked Products Summit” in Ankara.

With the Summit to be held with the precious contributions of Turkish Chambers and Bourses Association, producers, buyers, registration
Chambers, governorships, municipalities, related public institutions and organizations
National and international experts, opinion leaders and civil stakeholders as well as all stakeholders
The aim is to bring together experiences, ideas and supports.
Geographically Marked Products Summit; The conference program in which all dimensions of geographical marking will be addressed,
Geographically Marked Products special occasion, B2B negotiations, forum environments, etc.
It offers;

– Conference Program; Success stories in the world and in Turkey and exemplary conception
Leaders, policy-makers and implementing agencies / representatives, national and international experts,
Academicians and famous names will take part in the 2 day conference program
“Geographically Marked Products” will be transferred in detail with all dimensions.
“The Problems of Geographically Marked Products in Turkey and the Solution
Proposals “” Geographical Signs Ankara Manifestosu ”
Will be published as.

– Specialized Exhibition of products with geographical indication; Rapidly developing “Geographically Marked Products” in the world and in Turkey
Summit is a new and high value specialization fair to my country at the same time
. The fuarda organized with the aim of meeting the product and the buyer; Geographical
The introduction of the marked products on national and international scale and the grounds for the commercialization of these products
It is aimed to prepare. Registered veva registered with FUARD that Manufacturer and Sellers will meet
The geographical mark of the stage to exhibit the products in the room and the stock market 4×3 meters
Stands will also be allocated free of charge.

– Forum Meetings and B2B Talks; The conference program will be held in parallel with it
Forum meetings and the registered or registered geographical mark of our rooms and stock markets
Its products are used in many buyers, mainly purchasing managers of chain markets.
Will be presented with the opportunity to introduce the relevant professionals of the foundation. ATO B2B interview with this
Stand, interactive platforms where producers and buyers can conduct face-to-face business negotiations
It will be created.[:tr]

Bilindiği üzere, günümüzde Coğrafi İşaretler; üretimin canlandırılması, ürünlerin katma değerinin
arttlrllması ve kırsal istihdamın sürdürülebilirliğinin sağlanması bakımından, ekonomik ve kırsal
kalkınmada strate.iik enstrümanlardan biri haline gelmiştir.
Günümüzde “Coğrafi İşaretli Ürünler” Avrupa, ABD ve gelişmiş ülkelerde 2OO milyar doları aşan bir pazar
büyüklüğüne ulaşmıştır. Ancak ülkemizde henüz 200 Coğrafi İşaretli ürün bulunması ve bu ürünlerin
içerisinde AB tescilini taşıyan ürün sayısının 3 ile sınırlı olması, Türkiye’de kırsal kalkınmanın stratejik bir
aracı olan Coğrafi İşaretlerden, gelişmiş ülkelere göre çok daha az yararlanıldığının bir göstergesidir.
Bu gerçeklerden hareketle, Ankara Ticaret Odası Coğrafi işaretli ürünlerin ihmal edilen ekonomik değerini mercek
altına almak ve Türkiye’de Coğrafi İşaretler konusunda farkındalık yaratmak amacıyla 28-29 Nisan 2017
tarihlerinde Ankara’da “Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi” düzenleyecektir.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin kıymetli katkılarıyla gerçekleşecek Zirve ile üreticiler, alıcılar, tescil
çalışmaları yürüten oda ve borsalar, valilikler, belediyeler, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra
ulusal ve uluslararası uzmanlar, kanaat önderleri ile sivil topIum örgütleri gibi konunun tüm paydaşları
bir araya getirilerek tecrübe, fikir Ve desteklerinin allnması hedeflenmiştir.
Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi; coğrafi işaretlemenin tüm boyutlarının ele alınacağı konferans programı,
Coğrafi İşaretli Ürünler ihtisas fuarı, B2B görüşmeler, forum ortamları gibi katılımcılarına birçok fırsat
sunmaktadır;

– Konferans Programı; Dünyada Ve Türkiye’de alanında başarı hikayeleri ile örnek teşkil eden kanaat
önderleri, politika yapıcı ve uygulayıcı kurum/kuruluş temsilcileri, ulusal ve uluslararası uzmanlar,
akademisyenler ve de ünlü isimlerin yer alacağı 2 gün sürecek konferans programı kapsamında
“Coğrafi İşaretli Ürünler’ tüm boyutlarıyla katılımcılara detaylı olarak aktarılacaktır. Konferansın
kapanış oturumunda düzenlenecek “Türkiye’de Coğrafi işaretli Ürünlerin Sorunları Ve Çözüm
Önerileri” konulu panelde ortaya çıkan bilgi ve dokümanlar “Coğrafi İşaretler Ankara Manifestosu”
olarak yayınlanacaktır.

– Coğrafi işaretli ürünler ihtisas Fuarı; Dünyada ve Türkiye’de hızla gelişen “Coğrafi İşaretli Ürünler”
pazarına hitap eden Zirve, aynı zamanda ülkemize yeni ve yüksek değerli bir ihtisas fuarı
kazandırmayı da amaçlamaktadır. Ürün ve alıcının buluşması amacı ile düzenlenen fuarda; Coğrafi
işaretli Ürünlerin ulusal ve uluslararası ölçekte tanıtılması ve bu ürünlerin ticarileşmesine zemin
hazırlanması amaçlanmaktadır. Üretici ve Satıcıların buluşturulacağı fuarda tescilli veva tescil
aşamasındaki coğrafi işaretli Ürünlerini sergilemek isteven oda Ve borsalarımıza 4×3 metre
ölçülerinde stantlar da ücretsiz olarak tahsis edilecektir.

– Forum Toplantıları ve B2B Görüşmeler; Konferans programı ite paralel olarak gerçekleştirilecek
forum toplantıları ile oda ve borsalarımızın tescilli veya tescil aşamasındaki Coğrafi İşaretli
Ürünlerini, başta zincir marketlerin satın alma müdürleri olmak üzere, birçok alıcı niteliğindeki
kuruluşun ilgili profesyonellerine tanıtma fırsatı sunulacaktır. Bununla birlikte ATO B2B görüşme
standında, üretici ve alıcıların yüz yüze iş görüşmelerini yürütebileceği interaktif platformlar da
oluşturulacaktır.[:]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*