UNİKOP PATENT 2017

[:en]UNIKOP PATENT will be held at KTO TÜYAP Exhibition Center on 27-28 April 2017.

Sayın Üyemiz;

“UNIKOP PATENT” organized by Konya Chamber of Commerce, UNIKOP, KTO Karatay University, Selçuk University, Konya Technopolis, Selçuk TTO and KOP Regional Development Administration will be held on 27-28 April 2017 at KTO TÜYAP Exhibition Center.

UNIKOP Patent 2017 will be organized simultaneously with the Konya Industry Summit (KONELEX 2017, KONMAK 2017, İSKON 2017 and KONYA SHEET PROCESSING TECHNOLOGY FAIR) at KTO TÜYAP Expo Center between April 27-30.

The participation of a total of 70.000 visitors and the exhibited patents can be applied to the inventors who have applied for the patent for the expected activity.

At the same time, it is planned that representatives from universities, research centers and private sector institutions will be brought together in order to create technological and financial cooperation.

 

Purpose of UNIKOP Patent Fair;

To promote awareness of private sector organizations and academics and students within the university by raising awareness of Intellectual and Industrial Property,
Providing active participation of representatives from universities, research and private sector institutions for the creation of technological and financial cooperations to enable the exchange of information and opinions,
To enable academicians to present their ideas to the patent application of real or legal persons as researchers and to present them to the representatives of the production and service sectors for commercialization of these patent applications, to support the launching of new partnerships,
To ensure that patents and patented ideas meet with investors through private meetings through bilateral negotiations,
It is to promote the products / services / activities of the persons or organizations in the position of product or service provider in complementary or supportive form in terms of product or technology development, to support the establishment of R & D clusters and cooperation.
 

The inventors who are patents for “UNIKOP Patent 2017” or who have patent applications can apply from “unikoppatentfuari.com” address between 20.03.2017 and 17.04.2017.[:tr]UNİKOP PATENT 27-28 Nisan 2017 tarihlerinde KTO TÜYAP Fuar Merkezinde gerçekleştirilecektir.

Sayın Üyemiz;

Konya Ticaret Odası, UNİKOP, KTO Karatay Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Konya Teknokent, Selçuk TTO ve KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı iş birliği ile düzenlenen “UNİKOP PATENT” 27-28 Nisan 2017 tarihlerinde KTO TÜYAP Fuar Merkezinde gerçekleştirilecektir.

UNİKOP Patent 2017, KTO TÜYAP Fuar Merkezi’nde 27-30 Nisan tarihleri arasında Konya Endüstri Zirvesi (KONELEX 2017, KONMAK 2017, İSKON 2017 ve KONYA SAC İŞLEME TEKNOLOJİLERİ FUARI) ile eş zamanlı olarak düzenlenecektir.

Toplam 70.000 ziyaretçinin katılması ve sergilenen patentlere yoğun talep olması beklenen etkinliğe patent müracaatında bulunmuş olan buluş sahipleri başvurabilmektedir.

Aynı zamanda etkinlikte teknolojik ve finansal iş birliklerinin oluşturulmasına yönelik olarak üniversite, araştırma merkezleri ve özel sektör kuruluşlarından temsilcilerin bir araya getirilmesi planlanmaktadır.

UNİKOP Patent Fuarı’nın Amacı;

Fikri ve Sınai Mülkiyet farkındalığını artırarak özel sektör kuruluşlarını ve üniversite bünyesindeki akademisyen ve öğrencileri bilinçlendirmeyi desteklemek,
Patent müracaatı yapmış fikirler ile ilgili olarak, bilgi ve görüş alışverişine imkan tanımak, teknolojik ve finansal işbirliklerinin oluşturulmasına yönelik üniversite, araştırma ve özel sektör kuruluşlarından temsilcilerin bir araya gelerek aktif katılımlarını sağlamak,
Akademisyenlerin, gerçek veya tüzel kişi niteliğindeki araştırmacıların patent müracaatına konu fikirlerinin sergilenmesi ve bu patent müracaatlarının ticarileşebilmesi amacıyla üretim ve hizmet sektörü temsilcilerine sunmalarını sağlamak, yeni ortaklıkların başlatılmasına destek vermek,
İkili görüşmeler yoluyla patentlerin ve patentli fikirlerin özel seanslarla yatırımcılarla buluşmasını sağlamak,
Ürün veya teknoloji geliştirme konusunda birbirini tamamlayıcı veya destekleyici nitelikte ürün veya hizmet sağlayıcısı konumundaki kişi veya kuruluşların ürün/hizmet/faaliyetlerini birbirlerine tanıtmak, Ar-Ge amaçlı kümelenmeler ve iş birlikleri oluşturulmasına destek vermektir.

“UNİKOP Patent 2017” ye patenti olan ya da patent başvurusu bulunan buluş sahipleri “unikoppatentfuari.com” adresi üzerinden 20.03.2017 ve 17.04.2017 tarihleri arasında başvuru yapabilirler.[:]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*