Vizyon ve Misyon

MİSYONUMUZ

 “Ticaret hayatında kurumsal bir yapıya sahip öncü kuruluş olarak, üyelerimize en kaliteli hizmeti sunmak ve böylece ülkemiz ekonomisine azami faydayı sağlamaktır. Bunun doğal bir yansıması; sosyal ve kültürel hayata, eğitime, çevreye, insana, ekonomik dinamizme ve sürdürülebilir değişime destek ve katkıda bulunmaktır.”

VİZYONUMUZ

 “Kurumsal Gelişimini Tamamlamış, Etkin ve Verimli Çalışan, Üyelerinin Haklarını ve Çıkarlarını Savunan, Üyelerinin Gelişimine Bire Bir Katkı Sağlayan, Yerel Kaynakların ve Değerlerin İlçe, Bölge ve Ülke Ekonomisine Kazandırılmasında Aktif Rol Alan, İş Dünyasına Güven Veren, Uzlaşmacı ve Yenilikçi Bir Kurum Olmak”