TİCARİ ELEKTRONİK İLETİLER

Bilindiği üzere Elektronik Ticaretin DÜzenlenmesi Hakkında Kanun 01.05.2015, bu kanuna göre hazırlanan Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik de 15.07.2015 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu mevzuatta ticari elektronik ileti, “telefon, çağrı merkezleri, faks, otomatik arama makineleri, akıllı ses kaydedici sistemler, elektronik posta, kısa mesaj hizmeti gibi vasıtalar kullanılarak elektronik ortamda gerçekleştirilen ve ticari amaçlarla gönderilen veri, ses ve görüntü içerikli iletiler” olarak tanımlanmış ve bu iletilerle ilgili düzenlemeler yapılmıştır.

Esnaf ve Sanatkarlarımız ile tacirlerimiz tarafından pazarlanan mal ve hizmetleri tanıtmak amacıyla tüketicilere veya daha önce kendilerinden mal ve hizmet almış müşterilerine gönderilen mesajlar da bu kapsam değerlendirilmektedir. Manisa Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü’ne bağlı esnaf ve sanatkarlar ile tacirlerin tüketiciden veya müşterilerinden onay/izin almaksızın bu mesajları gönderdiği, onay alınmış olsa bile red hakkının aynı yöntemle verilmediği/sağlanmadığı, mesajlarda gönderene ait tanıtıcı bilgilerin bulunmadığından bahisle şikayetler intikal etmekte olup, mevzuata uygun olmayan mesajları gönderenlere idari yaptırımlar uygulanmaktadır.

2017 yılı için en düşük cezanın 1.095 TL olduğu, toplu mesajlarda bunun 10 kata kadar uygulanacağı göz önüne alınarak odamıza bağlı esnaf ve sanatkar ile tacirlerin, mevzuata uygun olmayan ticari elektronik ileti göndermemeleri için gerekli hassasiyetin gösterilmesi gerekmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*