SOMA MAL MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN DUYURU !!!

İlçemiz Bakırçay yatağının Dualar köprüsü mansabından itibaren yaklaşık 4600 metrelik kısmında bulunan, nehir yatağının yaklaşık 40 metreye varan genişliği ile her iki sahilde de çay yatağı içinde bulunan başta söğüt ağacı olmak üzere muhtelif tüm ağaç türlerinin kesimi, çıkarılması, nakliyesi, işçiliği ve tartı giderleri alıcıya ait olmak üzere tahminen 300 ton olan ağaçların kilogram satış bedeli 0,035 TL üzerinden, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 51/a Maddesi gereğince Pazarlık Usulü ile 09/11/2016 tarihine rastlayan Çarşamba günü saat:11.00’da Malmüdürlüğünde oluşturulacak komisyon huzurunda dosyasında mevcut şartname gereği satışı yapılacaktır.

Kesimi yapılacak çay yatağı içerisinde bulunan ve satışı yapılacak tahminen 300 ton miktarındaki çeşitli türden ağaçların muhammen bedeli 0,035-TL/kg üzerinden 10.500,00 TL olup, geçici teminatı 315,00 TL (Üçyüzonbeş TL)’dir. Satış bedeli üzerinden ayrıca KDV bedeli ile oluşacak ihale bedeli üzerinden ayrıca hesaplanacak karar pulu ve damga vergisi tahsil edilecektir.

İhaleye ait şartnamesi ve diğer bilgiler mesai saatleri içinde Soma Malmüdürlüğü Milli Emlak Servisinde bedelsiz olarak görülebilir. Satış bedeli süresi içinde ödenmediği takdirde geçici teminat Hazineye irat kaydedilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*