Oda Meclisi

 

  Nüvit IĞNAK
 Meclis Başkanı

 


 


 

 

 

 

 

 Mustafa Sinan ÖZCAN
 Meclis Başkan Yardımcısı


 


 

 

 

 

Kamil ALTINBAŞ
 Katip Üye

 


 


 

 

 

 

  Ahmet OK
 Genel Kurul Delegesi


 


 

 

 

 

 

  Ali KÖSE
 Meclis Üyesi


 


 

 

 

 

  Halil İbrahim SÜLER
 Meclis Üyesi


 


 

 

 

 

Kemal TÜRKERİ
 Meclis Üyesi

 


 


 

 

 

  Damla Gülcüler
 Meclis Üyesi

 

 


 


 

 

 

  Mustafa KURT
 Meclis Üyesi

 


 


 

 

 

  Tahir YAZAR
 Meclis Üyesi

 


 


 

 

 

 

  Nadirhan HIZLI
 Meclis Üyesi


 


 

 

 

  Kemal ÇAMZEYBEK
 Meclis Üyesi

 


 


 

 

 

   

Murat Ekrem Akbay
 Meclis Üyesi