HAVELSAN – İzmir Teknoloji Firmaları 1. İşbirliği Geliştirme Zirvesi

HAVELSAN tarafından 'Ege Bölgesindeki Eko Sistem' çalışmaları kapsamında 04-05 Şubat 2019 tarihlerinde  “HAVELSAN – İZMİR TEKNOLOJİ FİRMALARI 1. İŞBİRLİĞİ GELİŞTİRME ZİRVESİ” gerçekleştirilecektir. Katılmak isteyen firmaların EK-1’de yer alan dokümanın kendi faaliyetleri ile ilgili yerlerini doldurarak zeynep@hukd.org.tr adresine en geç 25 Ocak tarihine kadar iletmesi gerekmektedir. Detaylı bilgilere aşağıdaki ekteki dosyalardan ulaşabilirsiniz.  ETKİNLİK PROGRAMI ve  BİLGİ NOTU    

23 Ocak 2019
Read More >>

Ölçü ve Tartı Aletlerinin Beyannameleri Hakkında Önemli Duyuru

21.01.1989 tarih ve 20056 nolu Resmi Gazete ile yürürlüğe giren 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar kanununa göre her iki yılda bir periyodik muayeneleri neticesinde damgalanması istenen ölçü ve tartı aletleri şunlardır; 2000 kg. kadar (2000 kg. dahil) III. Sınıf Elektronik, Mekanik Asma, Masa ve İbreli Teraziler, Kantar, Baskül ile Metre, Pik ve Pirinç tartılardır. En son 2017 ve daha önceki yıllarda damgasını yaptıran ölçü ve tartı aleti kullanan kişi ve…

7 Ocak 2019
Read More >>

E-ihale Hakkında Duyuru

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)’nden Odamıza gelen yazıda; 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu çerçevesinde tasfiyelik hale gelen eşya ve taşıtların satışlarının e-ihale yöntemiyle gerçekleştirileceği bir platform oluştuğu belirtilmektedir. Yazıda söz konusu platforma ilişkin https://tasfiye.ticaret.gov.tr/eihale-islemleri/eihale ve https://www.eihale.gov.tr/ web sitelerinden detaylı bilgiye ulaşılabileceği ifade edilmiştir. Bilgilerinize sunarız.  

7 Ocak 2019
Read More >>

Elektronik Tebligat Sistemi Hakkında

Sayın üyemiz, TOBB'dan gelen yazıda; Ticaret Bakanlığı Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü' nün 05.11.2018 tarih 80572740-645 sayılı yazısı ile 640 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye "Elektronik ortamda tebliğ" başlıklı 40/ A maddesi eklendiği belirtilmektedir. 640 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye "Elektronik ortamda tebliğ" başlıklı 40/A maddesi eklendiği belirtilmektedir. Anılan düzenleme ile Bakanlık görev alanı kapsamındaki tebliğlerin, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 107/A maddesi hükümlerine göre kurulan teknik altyapı ile yapılabileceği, kanunlarda belirtilen…

21 Aralık 2018
Read More >>

Ülke Masaları Duyurusu

Sayın üyemiz, TOBB’dan aldığımız 13.12.2018 tarihli yazıda, ihracatçı firmalarımızın uluslararası rekabet güçlerinin artırılması, ihraç pazarlarındaki fırsatları değerlendirmeleri ve karşılaşabilecekleri engellere hazırlıklı olmalarını sağlamak doğrultusunda başta hedef ve öncelikli ülkeler olmak üzere firmalarımıza dış pazarlarla ilgili en güncel ve doğru bilginin sağlanması ve çeşitli ülkelerde resmi kurumlar tarafından alınan ihracatımızı doğrudan etkileyebilecek kararlar hakkında güvenilir bilginin temini ihracatımızın gelişimi açısından büyük önem taşıdığı belirtilerek,  Ticaret Bakanlığı tarafından bu amaçla 2018 yılı Aralık…

21 Aralık 2018
Read More >>

“TOBB Türkiye 100” Başvurusu

Sayın üyemiz, TOBB öncülüğünde, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) işbirliğinde, Türkiye’nin en hızlı büyüyen şirketlerinin belirlenerek, söz konusu şirketlerin görünürlüklerini artırmak ve bu şirketlerin ekonomik bağlantılarını kuvvetlendirmek amacıyla 2011 yılından beri ‘’TOBB Türkiye 100’’ programının yürütülmekte olduğu belirtilmektedir. 2012-2015 dönemi satış gelirleri dikkate alınarak listeye giren Türkiye’nin en hızlı büyüyen şirketleri, Türkiye Odaları ve Borsalar Birliği Konferans salonunda 25 Ocak 2017 tarihinde gerçekleştirilen tören ile ödüllerini almışlardır. Türkiye 100…

21 Aralık 2018
Read More >>

Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik Değişikliği

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen yönetmelik değişikliği ile ”zorlayıcı sebep” tanımı ”İşverenin kendi sevk ve idaresinden kaynaklanmayan,önceden kestirilemeyen,bunun sonucu olarak bertaraf edilmesine imkan bulunmayan,geçici olarak çalışma süresinin azaltılması veya faaliyetinin tamamen veya kısmen durdurulması ile sonuçlanan dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumları ya da deprem,yangın,su baskını,heyelan,salgın hastalık,seferberlik gibi durumları” şeklinde yeniden düzenlenmiştir. Yönetmelik değişikliği sonucu ekonominin genelinde yaşanan daralmalara bağlı olarak üretim veya satışları azalan işletmelerin faaliyetlerini tamamen…

12 Aralık 2018
Read More >>