[:en]COMMERCIAL ELECTRONIC COMMUNICATIONS[:tr]TİCARİ ELEKTRONİK İLETİLER[:]

[:en]As it is known about the regulation of the Electronic Commerce Act 01.05.2015, prepared in accordance with this Act and Commercial Electronic Messages Regulation on Commercial Communications also entered into force on 07.15.2015.

Said commercial electronic message in the legislation, “the phone, call centers, faxes, automatic dialing machines, intelligent voice recording systems, electronic mail, short message service performed electronically using means such and sent for commercial purposes data, audio and video content messages” as defined And regulations on these messages have been made.

Merchants and consumers or earlier message sent to customers who receive goods and services from them in order to promote the goods and services marketed by our dealers with our Artisans are also considered in this context. Manisa Governor of Commerce Provincial Directorate-dependent craftsmen and artisans and merchants of approval from consumers or customers / without requiring permission has sent these messages, even if approval were not granted in the same way the right to reject / not provided, because the message in sending the introductory information there is on to foreclosed bet complaints, according to the legislation Administrative sanctions are applied to senders who do not send messages.

for 2017 is the lowest penalty 1.095 TL in bulk messages it up to 10 times the trades linked to our room considering to apply, and the traffickers with artisans, must show the necessary sensitivity for non-compliance with the legislation commercial electronic message sending them.

[:tr]Bilindiği üzere Elektronik Ticaretin DÜzenlenmesi Hakkında Kanun 01.05.2015, bu kanuna göre hazırlanan Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik de 15.07.2015 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu mevzuatta ticari elektronik ileti, “telefon, çağrı merkezleri, faks, otomatik arama makineleri, akıllı ses kaydedici sistemler, elektronik posta, kısa mesaj hizmeti gibi vasıtalar kullanılarak elektronik ortamda gerçekleştirilen ve ticari amaçlarla gönderilen veri, ses ve görüntü içerikli iletiler” olarak tanımlanmış ve bu iletilerle ilgili düzenlemeler yapılmıştır.

Esnaf ve Sanatkarlarımız ile tacirlerimiz tarafından pazarlanan mal ve hizmetleri tanıtmak amacıyla tüketicilere veya daha önce kendilerinden mal ve hizmet almış müşterilerine gönderilen mesajlar da bu kapsam değerlendirilmektedir. Manisa Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü’ne bağlı esnaf ve sanatkarlar ile tacirlerin tüketiciden veya müşterilerinden onay/izin almaksızın bu mesajları gönderdiği, onay alınmış olsa bile red hakkının aynı yöntemle verilmediği/sağlanmadığı, mesajlarda gönderene ait tanıtıcı bilgilerin bulunmadığından bahisle şikayetler intikal etmekte olup, mevzuata uygun olmayan mesajları gönderenlere idari yaptırımlar uygulanmaktadır.

2017 yılı için en düşük cezanın 1.095 TL olduğu, toplu mesajlarda bunun 10 kata kadar uygulanacağı göz önüne alınarak odamıza bağlı esnaf ve sanatkar ile tacirlerin, mevzuata uygun olmayan ticari elektronik ileti göndermemeleri için gerekli hassasiyetin gösterilmesi gerekmektedir.

[:]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*