T.C. ZAFER KALKINMA AJANSI 2018 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRILARI

[:en]

Zafer Kalkınma Ajansı tarafından 2018 Yılı Proje Teklif Çağrıları kapsamında 27 Aralık 2017
tarihinde saat 14:00’da Uşak Ticaret ve Sanayi Odası’nda yapılacak açılış toplantısı ile toplam bütçesi
30 Milyon TL olan 2 (iki) mali destek programı ilan edilecektir.

Gelişen KOBİ Mali Destek Programı (GEKOP) kapsamında imalat sanayisinde faaliyet göstermekte
olan KOBİ’lerin Ar-Ge, inovasyon, bilgi-teknoloji transferi, uluslararasılaşma ve markalaşmaya
yönelik projelerine hibe desteği verilecektir.

Çevre ve Enerji Altyapı Mali Destek Programı (ÇEDEP) kapsamında ise kamu kurumları, belediyeler,
il özel idareler, odalar, borsalar, birlikler, organize sanayi bölgeleri, sivil toplum kuruluşları vb. kar
amacı gütmeyen kurum ve kuruluşların atık yönetimi, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği
konularındaki altyapı projelerine hibe desteği verilecektir.

Programların son başvuru zamanı; elektronik ortamda (KAYS) proje başvurularının yapılması için 18
Mart 2018; proje taahhütnamelerinin Ajans’a teslimi içinse 23 Mart 2018’dir.
Programlar hakkında ayrıntılı bilginin yer aldığı başvuru rehberlerine ilan tarihi itibarıyla Ajans
internet sitesinden ulaşılabilir.

Bilgilendirme ve eğitim toplantıları takvimi sonraki sayfada yer almakta olup, GEKOP ve ÇEDEP
kapsamında proje sunacak potansiyel başvuru sahiplerinin toplantılara katılımı önem arz etmektedir.
Kamuoyuna duyurulur.

T.C. ZAFER KALKINMA AJANSI

İRTİBAT
İlgili Birim: Program Yönetimi Birimi (PYB)
Tel: 0274 271 77 61-62 / Dahili: 183, 184
Faks: 0274 271 77 63
E-Posta: pyb@zafer.org.tr
İnternet Sitesi: http://www.zafer.org.tr

2018 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRILARI BİLGİLENDİRME VE EĞİTİM TOPLANTILARI

GEKOP: Gelişen KOBİ Mali Destek Programı’nın kısaltması olup bu program için yapılacak toplantıda
hedef kitle KOBİ statüsündeki işletmelerin temsilcileridir.

ÇEDEP: Çevre ve Enerji Altyapı Mali Destek Programı’nın kısaltması olup bu program için yapılacak
toplantıda hedef kitle kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşların temsilcileridir.

Toplantılar ücretsiz olup mali destek programlarına proje sunmayı öngören herkesin katılımına açıktır.
Bilgilendirme toplantıları kapsamında programlara ilişkin temel hususlar (amaç, öncelik, bütçe, destek
limitleri vb.) hakkında bilgilendirme yapılacaktır. Eğitim toplantıları kapsamında ise proje döngüsü
yönetiminin temel prensipleri hakkında bilgi verilecek ve örnek proje başvuru işlemi gerçekleştirilecektir.

[:tr]

Zafer Kalkınma Ajansı tarafından 2018 Yılı Proje Teklif Çağrıları kapsamında 27 Aralık 2017
tarihinde saat 14:00’da Uşak Ticaret ve Sanayi Odası’nda yapılacak açılış toplantısı ile toplam bütçesi
30 Milyon TL olan 2 (iki) mali destek programı ilan edilecektir.

Gelişen KOBİ Mali Destek Programı (GEKOP) kapsamında imalat sanayisinde faaliyet göstermekte
olan KOBİ’lerin Ar-Ge, inovasyon, bilgi-teknoloji transferi, uluslararasılaşma ve markalaşmaya
yönelik projelerine hibe desteği verilecektir.

Çevre ve Enerji Altyapı Mali Destek Programı (ÇEDEP) kapsamında ise kamu kurumları, belediyeler,
il özel idareler, odalar, borsalar, birlikler, organize sanayi bölgeleri, sivil toplum kuruluşları vb. kar
amacı gütmeyen kurum ve kuruluşların atık yönetimi, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği
konularındaki altyapı projelerine hibe desteği verilecektir.

Programların son başvuru zamanı; elektronik ortamda (KAYS) proje başvurularının yapılması için 18
Mart 2018; proje taahhütnamelerinin Ajans’a teslimi içinse 23 Mart 2018’dir.
Programlar hakkında ayrıntılı bilginin yer aldığı başvuru rehberlerine ilan tarihi itibarıyla Ajans
internet sitesinden ulaşılabilir.

Bilgilendirme ve eğitim toplantıları takvimi sonraki sayfada yer almakta olup, GEKOP ve ÇEDEP
kapsamında proje sunacak potansiyel başvuru sahiplerinin toplantılara katılımı önem arz etmektedir.
Kamuoyuna duyurulur.

T.C. ZAFER KALKINMA AJANSI

İRTİBAT
İlgili Birim: Program Yönetimi Birimi (PYB)
Tel: 0274 271 77 61-62 / Dahili: 183, 184
Faks: 0274 271 77 63
E-Posta: pyb@zafer.org.tr
İnternet Sitesi: http://www.zafer.org.tr

2018 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRILARI BİLGİLENDİRME VE EĞİTİM TOPLANTILARI

GEKOP: Gelişen KOBİ Mali Destek Programı’nın kısaltması olup bu program için yapılacak toplantıda
hedef kitle KOBİ statüsündeki işletmelerin temsilcileridir.

ÇEDEP: Çevre ve Enerji Altyapı Mali Destek Programı’nın kısaltması olup bu program için yapılacak
toplantıda hedef kitle kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşların temsilcileridir.

Toplantılar ücretsiz olup mali destek programlarına proje sunmayı öngören herkesin katılımına açıktır.
Bilgilendirme toplantıları kapsamında programlara ilişkin temel hususlar (amaç, öncelik, bütçe, destek
limitleri vb.) hakkında bilgilendirme yapılacaktır. Eğitim toplantıları kapsamında ise proje döngüsü
yönetiminin temel prensipleri hakkında bilgi verilecek ve örnek proje başvuru işlemi gerçekleştirilecektir.

Gelişen KOBİ Mali Destek Programı (GEKOP) ve Çevre ve Enerji Altyapı Mali Destek Programı (ÇEDEP) Bilgilendirme Toplantısı 9 Ocak 2018 tarihinde Soma Belediyesi Toplantı Salonunda Saat: 10:00 – 11:00′ da GEKOP, Saat: 11:30 – 12:30’da ÇEDEP toplantısı yapılacaktır.

[:]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*