SOMA TSO’DA ALTERNATİF PRİNA GERİ KAZANIM TESİSİ TOPLANTISI

Soma Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde Yağcı Makine işletme sahibi Kaya Yağcı tarafından Soma TSO 1. Meslek grubu üyelerine Alternatif Prina Geri Kazanım Tesisi Proje Tanıtım Toplantısı yapıldı.
Toplantıda zeytinyağı sektörünün mevcut atık yönetimi, karasuyun çevreye verdiği zararlar, karasuyun bertarafı ve mevcut çözüm önerileri, prinanın değerlendirme yöntemleri ve Türkiye’deki prina tesisi ihtiyacının belirlenmesi gibi konular görüşüldü. SAMSUNG CSC SAMSUNG CSC