SOMA TSO VE İŞKUR’DAN “İSTİHDAMDA TEŞVİKLER SEMİNERİ”

Soma Ticaret ve Sanayi Odası ile Türkiye İş Kurumu işbirliği ile Soma Ticaret ve Sanayi Odası üyeleri ve Soma – Kırkağaç serbest muhasebecilerine İşkur İş ve Meslek Danışmanı Sercan Taşdemir’in sunumuyla “İstihdamda Teşvikler Semineri” verildi.
Soma Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirilen seminere Soma Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Cem Doğan, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yılmaz Analı, Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Köroğlu, Soma TSO Meclis Üyeleri Mustafa Kurt, Tahir Yazar, Soma TSO Genel Sekreteri Canan Copkıran, İşkur İş ve Meslek Danışmanı Vedat Kaya, Soma TSO Üyeleri ve serbest muhasebeciler katıldı.
İstihdam Teşvikleri konulu seminerde Danışman Sercan Taşdemir teşvikler ile ilgili işverenlere ve muhasebecilere her konuda her zaman danışmanlık yapmaya hazır olduklarını belirterek başlıca şu konulara değindi:

Engelli İstihdamı Teşviği

Özel sektör işverenlerinin kontenjan dâhilinde veya kontenjan fazlası olarak ya da yükümlü olmadıkları halde engelli çalıştırmaları durumunda işverenlerin bu şekilde çalıştırdıkları her bir engelli için asgari ücret düzeyindeki sosyal güvenlik primi işveren paylarının tamamı (416,05 TL) Hazinece karşılanması şeklinde değiştirilmiştir.

İlave İstihdam Teşviği
• Sigortalı yönünden aranılan şartlar:
Sigortalıların;
– İşe alındıkları aydan önceki üç ayda 10 günden fazla 5510/4-a,b,c kapsamında sigortalılıklarının bulunmaması,
– İŞKUR’a kayıtlı işsiz olması,
– 1/1/2018 ila 31/12/2020 tarihleri arasında özel sektör işverenlerince istihdam edilmeleri,
gerekmektedir.
• İşyeri yönünden aranılan şartlar:
İşyerlerinin;
– Özel sektör işverenine ait olması,
– Sigortalının işe giriş tarihinden önceki takvim yılına ilişkin işe alındıkları işyerinden bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerindeki veya muhtasar prim hizmet beyannamelerindeki ortalamaya ilave olarak çalıştırılması,
– Aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde Kuruma verilmesi,
– Tahakkuk eden sigorta primlerinin yasal süresi içinde ödenmesi,
– Yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması,
– Çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirdiği sigortalıları fiilen çalıştırmadığı yönünde herhangi bir tespitin bulunmaması,
gerekmektedir.
İşbaşı Eğitim Programı Teşviği
Özel sektör işverenlerinin;
-31.12.2018 tarihine kadar başlayacak olan İşbaşı Eğitim Programlarını tamamlayan 18-29 yaş arası kişileri,
– Programı tamamladıkları meslekte,- Programı tamamladıkları tarihten itibaren 3 ay içerisinde,
– Kişinin istihdam edildiği tarih itibarıyla önceki takvim yılının ortalama sigortalı çalışan sayısına ilave olarak istihdam etmeleri durumunda,
-İşverenin imalat sanayi sektöründe faaliyet göstermesi halinde 42 ay, diğer sektörlerde ise 30 ay,
süre ile kişilerin asgari ücret düzeyindeki sosyal güvenlik primlerinin işveren payları (416,05 TL) İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmaktadır.
İşverenlerce; aylık prim ve hizmet belgesinin yasal süresi içerisinde SGK’ya verilmesi ve primlerin yasal süresi içerisinde ödenmesi gerekmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*