[:en]SOMA TSO Attends TOBB Accreditation Training[:tr]SOMA TSO, TOBB AKREDİTASYON EĞİTİMİ’NE KATILDI[:]

[:en]30-31 January 2017, Accreditation Guidance Revision and Strategic Planning Training for General Secretaries and Accrediting Officers of Accredited Chambers and Stock Exchanges within the scope of Turkish Chamber and Exchange Association Accreditation System studies.

Soma Chamber of Commerce and Industry Accreditation Responsible Burcin Kaygusuzer participated in Accreditation Guide Revision and Strategic Planning Training.

1.-2.-3.-5.-7.-8.-10. And on the first day of the training in which the 178 Accredited Chambers of the 11th Period were invited, under the heading of revision work done in the Accreditation Manual; Details of the Scoring System for the 14 key criteria of the Accreditation Standard were explained. The training also provided information on the changes made to the criteria of Stock Exchange Activities in Development Visits and Audits, Decision Processes and Accreditation Standards.
 
According to the new Scoring System, Accredited Chambers and Stock Exchanges can earn accreditation status by scoring individually from 103 sub-criteria, which are approved by the Accreditation Board and conducted by independent auditor institutions, with benchmark coefficients and point weights.

On the second day of the training continued with the Strategic Planning studies; Presentations were made on Vision Creation, Strategic Goal and Target Identification, Strategy Development, Resource Analysis and Management.
 
Within the scope of the Accreditation Standard’s Business Planning and Management Criteria, Accredited Chambers and Stock Exchanges are obliged to prepare and perform at least 4 years of Strategic Plans according to these plans.
 
The accreditation system will be continued to work with Accreditation Training for Members of Accreditation Monitoring Committee of 13th Term Chambers and Stock Exchanges in TOBB on 6-7 February 2017.7419-2 (1)

7419-4 (1)

7419-6

7419-8

7419-10

7419-11[:tr]Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Akreditasyon Sistemi çalışmaları kapsamında, Akredite Odaların ve Borsaların Genel Sekreter ve Akreditasyon Sorumluları için Akreditasyon Kılavuzu Revizyonu ve Stratejik Planlama Eğitimi’ni 30-31 Ocak 2017 tarihlerinde gerçekleştirdi.​

Akreditasyon Kılavuzu Revizyonu ve Stratejik Planlama Eğitimi’ne Soma Ticaret ve Sanayi Odası Akreditasyon Sorumlusu Burçin Kaygusuzer katıldı.

1.-2.-3.-5.-7.-8.-10. ve 11. Dönemde yer alan 178 Akredite Oda/Borsanın davet edildiği eğitimin birinci gününde, Akreditasyon Kılavuzunda yapılan revizyon çalışmaları başlığı altında; Akreditasyon Standardının 14 temel kriterine ilişkin Puanlama Sistemi hakkında detayları anlatıldı. Eğitimde ayrıca, Geliştirme Ziyaretleri ve Denetimler, Karar Süreçleri ve Akreditasyon Standardında yer alan Borsacılık Faaliyetleri kriterine ilişkin yapılan değişiklikler hakkında da bilgi verildi.

Yeni Puanlama Sistemine göre Akredite Odalar ve Borsalar, kriter katsayıları ile puan ağırlıkları, Akreditasyon Kurulunca onaylanan ve bağımsız denetçi kuruluşlarca kontrolleri gerçekleştirilen 103 alt kriterden tek tek puanlanarak akreditasyon statüsü kazanabiliyor.

Stratejik Planlama çalışmalarıyla sürdürülen eğitimin ikinci gününde ise; Vizyon oluşturma, Stratejik Amaç ve Hedef Belirleme, Strateji Geliştirme, Kaynak Analizi ve Yönetimi konularında sunumlar yapıldı.

Akreditasyon Standardının İş Planlaması ve Yönetimi kriteri kapsamında Akredite Odalar ve Borsalar en az 4 yıllık Stratejik Planlarını hazırlamak ve bu planlara göre performans sergilemekle yükümlü.

Akreditasyon Sistemi çalışmalarına, 6-7 Şubat 2017 tarihinde TOBB’da 13. Dönem Odalar ve Borsaların Akreditasyon İzleme Komitesi Üyeleri için gerçekleştirilecek olan Akreditasyon Eğitimi ile devam edilecek.7419-2 (1)

7419-4 (1)

7419-6

7419-8

7419-10

7419-11[:]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*