[:en]Between Soma TSO and Konya Chamber of Commerce Karatay University Signed Undergraduate and Preliminary Protocol[:tr]Soma TSO ile Konya Ticaret Odası Karatay Üniversitesi Arasında Lisans ve Ön Lisans Protokolü İmzalandı[:]

[:en]1436127771628

Konya Chamber of Commerce The license and pre-license protocol signed with Karatay University, the members of Soma Chamber of Commerce and Industry and the first degree relatives of the members (mother, father and children) in Konya Chamber of Commerce Karatay University Undergraduate and Associate Degree Education and Examination Regulations The rate to be applied determines the reduction and payment conditions.
The protocol items are as follows:
1 – Soma Chamber of Commerce and Industry members or first-degree relatives of the members of the Konya Chamber of Commerce Karatay University undergraduate or associate degree programs to obtain the registration of students who will receive 5 percent of the tuition fee support scholarship will be provided and 8 equal installment payments will be given.
2 – In order to apply the related support scholarships and taxi-related regulations, the students must have the right to register to the Konya Chamber of Commerce Karatay University undergraduate and associate degree programs.
3 – The Chamber of Commerce Membership Scholarship is provided by the fact that the members of the Chamber are entitled to receive the current dossier of authority from the Chamber, and that this authorization document is renewed at the beginning of each academic year throughout the course of study. If it is close to the first degree, it presents the original of the registered population registration document obtained from the relevant Population Directorate.
4 – The highest scholarship is valid if the student who will enroll at the university earns a scholarship that provides exemption or reduction from more than one tuition fee.
5 – The possibilities provided to members of the Soma Chamber of Commerce and Industry and the first degree relatives of the members in connection with the protocol are related to the license and tuition fees and installments of those who obtain registration rights. Programa acceptance of applicants, etc. The decisions of Konya Chamber of Commerce Karatay University Undergraduate Associate Degree Education and Examinations Regulation and the related units of the university and the provisions of relevant legislation shall apply.
6 – The protocol is valid for 5 years starting from 2016 – 2017 academic year.[:tr]1436127771628

Konya Ticaret Odası Karatay Üniversitesi ile imzalanan lisans ve ön lisans protokolü Soma Ticaret ve Sanayi Odası üyeleri ile üyelerin birinci derece yakınlarının (anne, baba ve çocuklar) Konya Ticaret Odası Karatay Üniversitesi Lisans, ön lisans eğitim öğretim ve sınav yönetmeliği çerçevesinde lisans ve ön lisans programlarında uygulanacak ücret indirimi ve ödeme şartlarını belirliyor.
Protokolün maddeleri ise şu şekilde:
1 – Soma Ticaret ve Sanayi Odası üyelerinden veya üyelerin birinci derece yakınlarından Konya Ticaret Odası Karatay Üniversitesi Lisans veya Ön lisans programlarına kayıt hakkı elde edecek öğrencilerin kayıt yaptırmaları halinde öğrenim ücretinden yüzde 5 oranında destek bursu sağlanacak ve 8 eşit taksitte ödeme imkanı tanınacak.
2 – Söz konusu destek bursu ve taksite ilişkin düzenlemelerin uygulanabilmesi için öğrencilerin Konya Ticaret Odası Karatay Üniversitesi lisans ve ön lisans programlarına kayıt hakkı elde etmiş olmaları gerekir.
3 – Ticaret Odası üyeleri destek bursu, üyelerin kayıtlı olduğu Oda’dan güncel tarihli yetki belgesi aslını getirmesi ve bu yetki belgesinin öğrenim hayatı boyunca her akademik yılbaşında yenilenmesi şartı ile sağlanır. Birinci derece yakını ise ilgili Nüfus Müdürlüğünden aldığı vukuatlı nüfus kaydı belgesinin aslını ibraz eder.
4 – Üniversiteye kayıt yaptıracak öğrencilerden birden fazla öğretim ücretinden muafiyet ya da indirim sağlayan burs kazanması halinde en yüksek olan burs geçerlidir.
5 – Protokol çerçevesinde Soma Ticaret ve Sanayi Odası üyelerine ve üyelerin birinci derece yakınlarına sağlanan imkanlar, kayıt hakkı elde edenlerin lisans ve ön lisans program ücreti ve ücretin taksitlendirilmesine ilişkindir. Başvuran kişilerin programa kabulü vb. konularda Konya Ticaret Odası Karatay Üniversitesi lisans ön lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile üniversitenin ilgili birimlerinin kararları ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
6 – Protokol 2016 – 2017 öğretim yılından başlamak üzere 5 yıl süre ile geçerlidir.[:]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*