[:en]SOMA TSO, 9th TRADE AND INDUSTRY COMPANY[:tr]SOMA TSO, 9. TİCARET VE SANAYİ ŞURASI’NDA[:]

[:en]fr7a1553

T(9) of the Turkish Chamber of Commerce and Industry, which brought together the chancellors and the actors of the industry, was held in the Union of Chambers and Commodity Exchanges of Turkey (TOBB).
TOBB President Rifat Hisarcıklıoğlu held at TOBB Twin Towers hosted by the Council, the B-81 Provincial President of the Exchange, the most important problems and solutions first-hand about the economy in the province were transferred to the government.

High-ranking bureaucrats and chiefs of the 365 Chamber of Commodity Exchange Committees and Parliament Speakers attended the meeting with Prime Minister Binali Yıldırım.

Manisa Chamber of Commerce Chairman Adnan Arbil, Manisa Chamber of Commerce Chairman of the Assembly’s vital Stuffed, Manisa Mercantile Exchange Chairman Loyal Özkasap, Soma Commerce and Industry Chamber Chairman Hakan Light, Soma Commerce and Industry Chamber Council President Ismail Hakki Copper, Akhisar Commerce and Industry Chamber Board President Abdurrahman Yilmaz, Akhisar Commodity Exchange President Senol frightened, Alasehir Trade and Industry Chamber Chairman of the Assembly Khaldun Alert, Blacksmith Trade and Industry Chamber Chairman Mehmet Akkılıç, Blacksmith Trade and Chamber of Industry President Jennifer Yıldızeli , Gordes Trade and Industry Chamber Chairman Mehmet the compote, Gordes Commerce and Chamber of Industry Chairman Ahmet Demirulus, Salihli Chamber of Commerce Chairman Ibrahim Yuksel, Salihli Chamber of Commerce and Chamber of Industry Chairman Süleyman oral, Salihli Mercantile Exchange Meclizine Chairman Halil Çöygün, Chairman of the Board of Directors of Turgutlu Chamber of Commerce and Industry Faruk Aydin and Chairman of Turgutlu Chamber of Commerce and Industry Yavuz Semizler represented Manisa in the 9th Turkish Trade and Industry Council.

Prime Minister Binali Yıldırım’a at the Turkish Trade and Industry Council The most important problems of Manisa were conveyed by Adnan Erbil, Chairman of Manisa Chamber of Commerce and Industry. President Erbil, who spoke on behalf of Manisa on the occasion of the occasion where the rooms and the stock market chiefs were singing one by one, conveyed the problems of Manisa and suggestions for solution to Prime Minister Binali Yıldırım.
Turkey Trade and Industry Council Meeting Speaking Manisa Chamber of Commerce Erbil Adnan Chairman of the Board, establishment of organized industrial zone specialized in need of Manisa, including agriculture and expansion of the area of ​​the existing OSB, particularly in energy and refining all operational The missing things must be completed quickly.
 Manisa Chamber of Commerce and Industry Chairman Adnan Erbil conveyed the following problems that Manisa, which was determined by the Chamber of Manisa chambers and stock market leaders in the meeting, expected the priority solution;
 It is of utmost importance for us that the absolute improvement of Gediz River and the transition of all of our quarries from the Iron Bridge Dam to the closed circuit irrigation system in order to increase the fertility of our agricultural land in Manisa.
Establishment of Agriculture and Livestock Specialized Organized Industrial Zones is an urgent need. White meat exports, which are important for our health, should be supported. All facilities, especially loan guarantees, which will provide international competition for the sector, should be provided. Market maker actors for meat and milk prices must be commissioned by our government.
The transition to a licensed warehouse in raisins and corn is extremely important in terms of the economy. VAT for olives and grapes should be reduced from 8 percent to 1 percent, the school grape campaign must be continued, and a dry fruit commission must be established in the competition committee. In the case of fresh grapes, new country markets should be opened and the steps to ensure the return of the old transaction volume to the Russian market should be taken rapidly.
Even in 1960, Akhisar Military Airport, where three times a week flights to Istanbul and Ankara, should be opened again for civilian flights.
Links to all of our main arteries and to ongoing highway and high speed train projects should be planned and initiated quickly.
Gördes, Selendi, Köprübaşı, Demirci and Kula districts should be included in priority areas of development and should be absolutely passed to the narrow zone incentive system.
The bureaucratic obstacles in front of the completion and enlargement of all existing OSBs in the province should be removed.
Salihli Customs Directorate, vehicle inspection station to Turgutlu, and Salihli and Kula should be established between the Regional Traffic Hospital.
Trade registry forgiveness should definitely come back.
The follow-up burden of the interruptions of the producers’ Bağkur premiums should be removed from the merchant.
established after privatization in our city GEDIZ in electricity AŞ required quality of service, as well as infrastructure, inadequate investment and ministers included we made up to 6 hours in working hours due to inability to get a result from all the interviews interruptions in our production industry, it leads to losses in size unacceptably our agricultural irrigation. Customization means that the main element of production, electricity, is not merely to allow arbitrary applications from profit-oriented reasons

fr7a1578

fr7a1523

fr7a1546
[:tr]fr7a1553

Ticaret ve sanayinin aktörlerini bir araya getiren Türkiye Ticaret ve Sanayi Şurası’nın 9’uncusu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nde (TOBB) gerçekleştirildi.
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde TOBB İkiz Kuleler’de düzenlenen Şura’da, 81 İlden Oda-Borsa Başkanı, illerindeki ekonomi ile ilgili en önemli sorunlarını ve çözüm önerilerini birinci ağızdan hükümete aktardılar.

Şura’ya Başbakan Binali Yıldırım ile bakan ve üst düzey bürokratlar, Türkiye genelindeki 365 Oda-Borsa Yönetim Kurulu Başkanları ve Meclis Başkanları katıldılar.

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Erbil, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Hayati Dolman, Manisa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Özkasap, Soma Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Işık, Soma Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı İsmail Hakkı Bakır, Akhisar Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Yılmaz, Akhisar Ticaret Borsası Başkanı Şenol Ürküp, Alaşehir Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Haldun Uyar, Demirci Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akkılıç, Demirci Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Gökhan Yıldızel, Gördes Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Hoşaf, Gördes Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Ahmet Demirulus, Salihli Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Yüksel, Salihli Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Süleyman Oral, Salihli Ticaret Borsası Meclis Başkanı Halil Çöygün, Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Aydın ve Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Yavuz Semizler 9’uncu Türkiye Ticaret ve Sanayi Şurası’nda Manisa’yı temsil ettiler.

Türkiye Ticaret ve Sanayi Şurası’nda Başbakan Binali Yıldırım’a Manisa’nın en önemli temel sorunları Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Erbil tarafından iletildi. 81 ilden gelen oda ve borsa başkanlarının tek tek söz aldığı Şura’da Manisa adına söz alan Başkan Erbil, Manisa’nın sorunlarını ve çözüm önerilerini Başbakan Binali Yıldırım’a aktardı.
Türkiye Ticaret ve Sanayi Şurası’nda söz alan Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Erbil, tarım başta olmak üzere Manisa’nın ihtiyacı olan ihtisas organize sanayi bölgelerinin kurulması ve mevcut OSB’lerin alanlarının genişletilerek, enerji ve arıtma başta olmak üzere tüm işletimsel eksiklerinin süratle tamamlanması gerektiğini dile getirdi.
Manisa Ticaret ve Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Erbil, Şura’da Manisa oda ve borsa başkanları tarafından tespit edilen Manisa’nın öncelikli çözüm beklediği şu sorunları aktardı;
‘Manisa ovasındaki Tarım arazilerimizin verimliliğinin artmasını sağlamak için Gediz Nehrinin mutlak ıslahı ve tüm ovalarımızın Demir Köprü Barajından kapalı devre ile sulama sistemine geçilmesi bizler için son derece önemlidir.
Tarım ve Hayvancılık İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri kurulması acil ihtiyacımızdır. İlimiz için önemli olan beyaz et ihracatı mutlaka desteklenmelidir. Sektörün Uluslar arası rekabeti sağlayacak başta kredi teminatları olmak üzere tüm kolaylıklar sağlanmalıdır. Et ve süt fiyatları için piyasa yapıcı aktörler devletimiz tarafından devreye sokulmalıdır.
Kuru üzüm ve mısırda lisanslı depoculuğa geçilmesi İlimiz ekonomisi açısından son derece önemlidir. Zeytin ve üzüm de satışta KDV yüzde 8’den, yüzde 1’e indirilmeli, okul üzümü kampanyasına mutlaka devam edilmeli ve rekabet kurulunda kuru meyve komisyonu mutlaka kurulmalıdır. Yaş üzümde yeni ülke pazarları açılmalı ve Rusya pazarında eski işlem hacmine dönülmesini sağlayacak adımlar süratle atılmalıdır.
1960’lı yıllarda bile İstanbul ve Ankara’ya haftada üç seferin yapıldığı Akhisar Askeri Havaalanı yeniden sivil uçuşlara açılmalıdır.
Tüm İlçelerimizin ana arterlere ve yapımı devam eden otoyol ve hızlı tren projelerine bağlantıları süratle planlanmalı ve yapımına başlanmalıdır.
Gördes, Selendi, Köprübaşı, Demirci ve Kula İlçelerimiz kalkınmada öncelikli yerler kapsamına alınmalı ve dar bölge teşvik sistemine mutlaka geçilmelidir.
İl Genelindeki mevcut tüm OSB’lerimizin tamamlanmasının ve genişlemesinin önündeki bürokratik engeller mutlaka kaldırılmalıdır.
Salihli’ye Gümrük Müdürlüğü, Turgutlu’ya araç muayene istasyonu, yine Salihli ve Kula arasına arsası tahsis edilmiş olan Bölge Trafik Hastanesi kurulmalıdır.
Ticari sicil affı mutlaka geri gelmelidir.
Müstahsilin Bağkur primlerinin kesintilerinin takip yükü tüccarın üzerinden kaldırılmalıdır.
İlimizde özelleştirme sonrasında kurulan GEDİZ Elektrik AŞ’nin gerek hizmet kalitesinde, gerekse alt yapı yatırımlarında yetersiz kalması ve bakanlar dahil yaptığımız tüm görüşmelerden bir netice alınamamasından dolayı mesai saatleri içerisinde 6 saate varan kesintiler sanayi üretimimizde, tarımsal sulamamızda kabul edilemeyecek boyutta zararlara yol açmaktadır. Özelleştirme demek en temel üretim unsuru olan elektrikte sadece kar amacı güden keyfi uygulamalara müsaade etmek anlamına gelmemelidir.’

fr7a1578

fr7a1523

fr7a1546
[:]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*