[:en]COMMON MILITARY TOPLANTISI ON SOMA ISSUES[:tr]SOMA SORUNLARI HAKKINDA ORTAK AKIL TOPLANTISI[:]

[:en]dsc_0244
Soma Chamber of Commerce and Industry Chairman Hakan Governor hosted by Light District Organization President and chairman of the Association met in Soma.

Soma Governor Meeting Ahmet Altıntaş, CHP District Organization Chairman Levent Elbinsoy, Soma Peaceful Life and Public Security Support Association President Remzi Orhan, Soma Health and Social Education Foundation President Mustafa Bayraktar, President of the Association Soma Kömürcüler Nadirh Rapid, S. S. Small Industrial Estate Cooperative Chairman Hayati Branch, Soma Kemalist Thought Association Chairman Önder Adar, Soma Culture and Solidarity Association President Peters Bozdemir, Soma Headmen Association President Hussein Olek, Western Thrace Turks Solidarity Association Chairman Mehmet Akin, Soma Erzurum Culture and Solidarity Association Chairman Ömer Tarhan, Anatolian Culture Association Chairman Naci Aydin, Soma Trabzon Culture and Art Association Chairman Bayram Aydin, Soma Alevi Cultural Association, representing the Durie Tüma and Hayrettin Demir joined.

Priority issues for Soma were as follows;

– Aspiring to a thermal power plant and R & D departments that are considered to be privatized
– Establishing a faculty in Soma
– Transfer of Soma 85 Evler Site to Municipality
– Air pollution in Soma
– Reduction of high prices for hot water subscription
– Soma Thermal Power Plant (Torku) A.Ş. The chimney filter system in
– Cleaning of the shale fields (located on the station and on the way to Darkale)
– Opening new coal fields
– Open Education Faculty exams are also held in Soma
– Problems in the coal dealership system of Aegean Lignite Corporation

These issues are about the ideas found in shopping, hot water regarding problems meeting Manisa Municipality Soma Coordinator Ibrahim Yildirim and District Heating Systems was invited Soma Branch Manager Tahsin Arslan. Director Arslan communicated the information about hot water to the presidents of Kaymakam and Association.

President Abdullah Gül and Prime Minister Recep Tayyip Erdogan Binali Yildirim, these issues will make the visit Soma was decided to supply themselves.

dsc_0252

dsc_0251

SAMSUNG CSC

SAMSUNG CSC[:tr]dsc_0244
Soma Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Işık’ın ev sahipliğinde Kaymakam, İlçe Teşkilat Başkanları ve Soma’da bulunan Dernek başkanları bir araya geldi.

Toplantıya Soma Kaymakamı Ahmet Altıntaş, CHP İlçe Teşkilat Başkanı Levent Elbinsoy, Soma Huzurlu Yaşamı ve Asayişi Destekleme Derneği Başkanı Remzi Orhan, Soma Sağlık ve Sosyal Eğitim Vakfı Başkanı Mustafa Bayraktar, Soma Kömürcüler Derneği Başkanı Nadirhan Hızlı, S.S. Küçük Sanayi Sitesi İşletme Kooperatifi Başkanı Hayati Dal, Soma Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Önder Adar, Soma Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Engin Bozdemir, Soma Muhtarlar Birliği Başkanı Hüseyin Ölek, Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Akın, Soma Erzurum Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Ömer Tarhan, Anadolu Kültür Derneği Başkanı Naci Aydın, Soma Trabzonlular Kültür Sanat Derneği Başkanı Bayram Aydın, Soma Alevi Kültür Derneği’ni temsilen Duriye Tümar ve Hayrettin Demir katıldı.

Soma için öncelikli olarak önem arz eden konu başlıkları şöyle sıralandı;

– Özelleştirilmesi düşünülen A termik santrali ve ar-ge bölümlerine talip olunması
– Soma’ya fakülte kurulması
– Soma 85 Evler Sitesi arazisinin belediyeye devredilmesi
– Soma’daki hava kirliliği
– Sıcak su aboneliğindeki yüksek fiyatların indirilmesi
– Soma Termik Santrali (Torku) A.Ş. ‘de baca filtre sisteminin kurulması
– Şlam sahalarının temizlenmesi (İstasyon ve Darkale yolunda bulunan)
– Yeni kömür sahalarının açılması
– Açık Öğretim Fakültesi sınavlarının Soma’da da yapılması
– Ege Linyit İşletmesi kömür bayilik sistemindeki sorunlar

Bu konular hakkında fikir alışverişlerinde bulunurken, sıcak su sorunları ile ilgili olarak toplantıya Manisa Büyükşehir Belediyesi Soma Koordinatörü İbrahim Yıldırım ve Bölgesel Isıtma Sistemleri Soma Şube Müdürü Tahsin Arslan davet edildi. Müdür Arslan sıcak su ile ilgili bilgileri toplantıda Kaymakam ve Dernek başkanlarına iletti.

Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ve Başbakanımız Binali Yıldırım’a, yapacakları Soma ziyaretinde bu konuların kendilerini arz edilmesi kararlaştırıldı.

dsc_0252

dsc_0251

SAMSUNG CSC

SAMSUNG CSC[:]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*