Politikalarımız

 TEMEL DEĞERLERİMİZ VE POLİTİKALARIMIZ

Soma Ticaret ve Sanayi Odası; tüm çalışmalarında evrensel etik değerleri, sosyal sorumluluğu ve çevre duyarlılığını gözeten şeffaf, katılımcı, tutarlı, güvenilir, kararlı, gerçekçi ve yenilikçi bir kuruluştur.

 

Kalite Politikamız

Oda üyelerine faydalı hizmetler sunmak amacıyla, mükemmeli hedefleyen bir tutumla gerçekleştirdiğimiz hizmetlerin, öncelikle tüm üyelerimizin memnuniyetini artırmak için;

 • Sağladığımız hizmetlerde; üye memnuniyetini en üst düzeyde tutmak, üye geri bildirimlerini etkin bir şekilde yönetmek, değer yaratmayan işlemleri ortadan kaldırarak ve kaynakların etkin kullanımını amaçlayarak sürekli iyileştirme yapmak,
 • Sürekli gelişim için eğitimler düzenleyerek, bu eğitimlerin sağladığı faydalar konusunda toplumun her kesiminde farkındalık oluşturmak ve tabana yayılmasını sağlamak ve bu yolla kurumsal kültürün oluşmasını ve oturmasını sağlamak,
 • Kalite yönetim sisteminin etkinliğini sürekli denetleyerek ve gerekli görülen iyileştirmeleri gerçekleştirerek uygulanabilir şartları sağlamak ve yürütmek,

Mali Yönetim Politikamız

Kurumumuzun nakit, menkul ve gayrimenkullerini yasalara ve kurumun amaçlarına uygun yönetmek

İnsan Kaynakları Yönetimi Politikamız

Çalışanlarımız ve seçim ile göreve gelen organ üyeleri dahil tüm insan kaynaklarımızın etkin, verimli ve kesintisiz çalışabilmesi için;

 • Çalışma şartlarının hizmette süreklilik ve ergonomi,
 • Sosyal hakların mevzuata uygun ve eksiksiz verilmesi,
 • Bilgi ve beceri artırma fırsatının sağlanması,
 • Hedeflere bağlı olarak performans sistemi uygulanması,
 • Adil ve tarafsız olunması temel politikamızdır.

Bilgi Güvenliği Politikamız

Sahip olduğumuz bilgi varlıklarının bütünlüğünü korumak, ulaşılabilirliğini ve güvenliğini sağlamak için insan kaynaklarımızın, tedarikçilerimizin yetkinliğini ve teknik altyapımızı sürekli iyileştirmek.

Haberleşme ve İletişim Politikamız

Bağlı bulunduğumuz yasalar, kurumumuzun vizyonu, misyonu, değerleri ve yönetim politikasına uygun olarak üyelerimiz, kurumlarımız ve toplumumuza kesin fayda sağlayacak hızlı ve doğru hizmeti verebilmek için kurumsal iletişim niteliğimizi artırmak ve sürekliliğini sağlamak.

İletişim Politikamıza bağlı İlkelerimiz;

 • Açıklık ve Anlaşılırlık
 • Eşitlikçilik
 • Hizmette Süreklilik ve Kesin Fayda
 • Zamanındalık
 • Süreklilik
 • Yetkinlik-Uzmanlık
 • Nitelik
 • Meşruluk iletişim ilkelerimiz olarak belirlenmiştir.

Üye Memnuniyeti Politikamız

Paydaşlarımızın ihtiyaç ve beklentilerini geri bildirim kanallarımızı sürekli açık tutarak almak, değerlendirmek ve stratejik ortaklık temelinde katma değer yaratacak bölgesel ve sektörel projeler uygulayarak üyelerimizin memnuniyetini sürekli kılmak.

Translate »