Politikalarımız

Kalite Politikamız

“Üyelerimize üst düzeyde hizmet vermek, üyelerimiz ile sürekli iletişim içinde uzmanlaşarak gelişmek, edinimlerimizi ve iş yaşamına ilişkin fırsatları ilçemizde karlı yatırımlara dönüştürmek ve üyelerimizin ve toplumumuzun refahını artırmak.”

 • Üyelerimizin bilgilerini güncel tutmak ve sürekli iletişim halinde olmak,
 • Üyelerimizin ihtiyaçlarını araştırmak; işletme, teknoloji, ticaret ve insan kaynakları ihtiyaçlarını karşılamak için insan kaynaklarımızın yetkinliğini sürekli iyileştirmek

Mali Yönetim Politikamız

“Mali kaynaklarımızı üyelerimizin gelişimi, kurumumuzun hizmet altyapısının iyileştirilmesi, üyelerimizin ve bölgemizin temsilinde etkin ve verimli kullanmak için stratejik amaçlarımızı gerçekleştirmeye yönelik planlı yönetmek ve hesap verebilirliğimizi üst seviyede gerçekleştirmek.”

 • Mali yönetimde yasalara bağlı çalışmak
 • Yıllık tahmini bütçemizi, üyelerimizin ve kurumumuzun ihtiyaçlarını, stratejik amaçlarımızı ve hedeflerimizi esas alarak oluşturmak
 • Hedeflenen bütçe gelir rakamlarını elde etmek ve üye hizmetleri için planlanan harcamaları karşılayabilme becerisi kazanmak
 • Mali kaynakların kullanımına ilişkin verimlilik ölçümlerini gözden geçirme toplantılarında değerlendirmeye almak
 • Mali kaynakların kullanımını gerekli görüldüğünde üyelerimiz de dâhil olmak üzere hesap sorabilecek tüm taraflara yılda en az bir defa bildirmek
 • Mali yönetimde risklerimizi tespit etmek ve risklerimizi akılcı yönetmek

İnsan Kaynakları Yönetimi Politikamız

“Kurumumuzda görev alan tüm insan kaynaklarımızın mesleki yetkinliğine odaklanmak, adil ve koruyucu olmak bu yolla insan kaynaklarında etkinliği ve verimliği sürekli kılmak.”

 • Personel işe alımlarında, görevin başarılmasına ve kurumu temsil yeteneğine odaklanarak eşitlikçi ve objektif olmak
 • Sürekli eğitim ve gelişimi ilke edinmek
 • Sosyal hakları en az yasalar çerçevesinde sağlamak
 • Performans sistemini yasalara uygun, adil ve eşitlikçi uygulamak, personelin motivasyonunu sürekli üst seviyede tutmak
 • Seçim ile göreve gelen meclis, kurul ve komisyon üyelerinin odanın görevleri, gelenekleri, vizyonu ve hedefleri konularında göreve geldiklerinde, yönetim becerilerinin artırılması konusunda ise sürekli bilgilendirme eğitim organizasyonları düzenlemek.

Bilgi Güvenliği Politikamız

Bilgi varlıklarımızın güvenliğini ve bütünlüğünü korumak, ulaşılabilirliğini sağlamak için insan kaynaklarımızın, tedarikçilerimizin yetkinliğini sürekli sağlamak, teknik altyapımızı sürekli iyileştirmek.

Haberleşme ve İletişim Politikamız

“Tüm paydaşlarımız ile iletişimde; eşitlikçi ve uzlaşmacı, açık ve anlaşılır, zamanında ve doğru iletişim kurmak, iletişim altyapımızı ve bu altyapıyı kullanacak personelimizin yetkinliğini sağlayarak iletişimimizde süreklilik ve nitelik kazanmak

 • Medya ve iletişim araçlarından üst seviyede faydalanmak
 • Paydaşlarımızı sürekli bilgilendirmek için periyodik yayınlarımızın tüm paydaşlara ulaşmasını sağlamak
 • Üyelerimiz ile görüşmelerimizi ve geri bildirim alımlarını planlı yapmak, ölçmek izlemek ve iyileştirmek
 • Kurumumuzun gerçekleştireceği faaliyetleri planlamak ve paydaşlarımıza duyurmak
 • Kurumumuzun gerçekleştirdiği faaliyetleri üyelerimize duyurmak

Üye Memnuniyeti Politikamız

“Üyelerimiz var olma nedenimizdir. Üyelerimize hizmette yasal şartlar esas alınarak üyelerimizin önerileri ve hizmet taleplerinin karşılanması, şikayetlerine çözüm bulunması ve sonuç olarak üyelere kesin fayda sağlamak. Bunu başarmak için kurumumuzun iletişim altyapısını sürekli güncellemek ve üyelerimiz ile sürekli iletişim halinde olmak”

 • Üyelerimize eşit yakınlıkta olmak, hak ve çıkarlarını savunmak, uzlaşmacı ve çözüm odaklı iletişim kurmak
 • Üyelerimizin iletişim bilgilerini sürekli güncellemek
 • Üyelerimizi yasal şartlardaki değişiklikler hakkında zamanında ve doğru bilgilendirmek ve üyelerimizin yasalara uygunluğunu sağlamak
 • Üyelerimizi iş dünyasındaki yenilikler ve değişimler hakkında bilgilendirmek ve üyelerimizin ekonomik gelişimine katkı yapmak
 • Üyelerimizin geri bildirimlerini sürekli almak, bunları değerlendirmek ve ilgili seviyelerde bu geri bildirimleri çözerek üyelere bildirimde bulunmak
 • Üyelerimizin bireysel ve kurumsal gelişimine katkı sağlamak için bilgi ve danışmanlık destekleri sunmak için sürekli eğitim organizasyonları yapmak ve uzman kuruluşlardan üyelerimize imtiyazlı hizmet sağlamak