Ölçü ve Tartı Aletlerinin Beyannameleri Hakkında Önemli Duyuru

21.01.1989 tarih ve 20056 nolu Resmi Gazete ile yürürlüğe giren 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar kanununa göre her iki yılda bir periyodik muayeneleri neticesinde damgalanması istenen ölçü ve tartı aletleri şunlardır; 2000 kg. kadar (2000 kg. dahil) III. Sınıf Elektronik, Mekanik Asma, Masa ve İbreli Teraziler, Kantar, Baskül ile Metre, Pik ve Pirinç tartılardır.

En son 2017 ve daha önceki yıllarda damgasını yaptıran ölçü ve tartı aleti kullanan kişi ve kuruluşların 02 Ocak 2019 ile 28 Şubat 2019 tarihleri arasında Soma Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı bulunan Ölçüler ve Ayar Memurluğuna müracaat ederek, ölçü ve tartı aletinin cinsi, markası, seri numarası ve çekerini belirten birer beyanname vermeleri gerekmektedir. Yapılan müracaata müteakiben muayene gününü belirleyen randevu kağıdı verilir. Hassas bir ölçüm yapılabilmesi için, Periyodik muayeneler için randevu alınan günde; Ölçü ve Tartı aletleri bakımlı ve temiz olarak belediye bünyesinde bulunan muayene yerine getirilerek, kontrol ve muayeneden sonra damgalatma işlemi yapılır.

Aksi halde bu işlemleri yaptırmayan Kurum, Kuruluş ve Mükellefler 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununun 15. Maddesi gereğince cezalı duruma düşerler. Aynı kanunla para cezaları arttırılmış olup, suçun tekrarında ise para cezaları iki kat olarak tahsil edilmektedir. Bunun neticesinde verilen para cezaları 6183 sayılı amme alacaklarının tahsil usulü hakkındaki kanun hükümlerine göre Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Manisa İl Müdürlüğü tarafından tahsil edilir.

Üyelerimizin mağduriyet yaşamaması için kanunda öngörülen işlemleri zamanında yaptırması rica olunur.

müracaat dilekcesi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*