[:en]MEETING THE ROOMS AND BORES OF MANİSA WITH ‘MEETING AND POWERFUL’ MEETING[:tr]MANİSA İLİ ODA VE BORSALARI ‘İSTİŞARE VE GÜÇBİRLİĞİ’ TOPLANTISINDA BULUŞTU[:]

[:en]IMG_0558
Manisa Chamber of Commerce and Industry (Manisa TSO) hosted the ‘Manisa Chambers and Commodity Exchanges Consultation and Collaboration’ at the meeting of Presidents of Chambers and Commodity Exchanges met with Manisa protocol.
Anemone meeting Soma Commerce and Industry Chamber held at Chairman Hakan Light, Soma TSO Assembly President Ismail Hakki Copper, Soma TSO Councilor Ayhan Cherry and Secretary General M. Ergin Genç joined.
Turkey Union of Chambers and Commodity Exchanges of 10-11 May be made before the General Assembly came together in Manisa province between representatives of the stock room and voiced their opinions about the problems of Manisa. The chairman of the council of the Manisa TSO Assembly Hayati Dolman made the meeting chairman of the consultation meeting where every chairman of the chamber and the chairman talked about the problems in the region individually.
Manisa TSO Chairman of the Board Adnan Erbil, said in a meeting, said that they wanted to bring together people serving in Manisa. “Manisa is a city with a transaction volume of one and a half billion dollars, we have to take further steps, we want to brainstorm our plan to make it better,” Erbil said.
Meeting Speaking at Manisa Mercantile Exchange Chairman Loyal Özkasap, “Manisa is giving great support to the current account deficit, with exports in the agricultural industry. Employment producing, agriculture also is a province that creates employment. Manisa has some problems. We will solve them together. Manisa pressurized irrigation There is a problem of land consolidation, and the quality of the products we produce meets in the world markets, with the work of the fair. ”

IMG_0558

IMG_0230

IMG_0221

IMG_0200[:tr]IMG_0558

Manisa’da Ticaret ve Sanayi Odası’nın (Manisa TSO) ev sahipliğinde düzenlenen ‘Manisa İli Oda ve Borsalar İstişare ve Güçbirliği’ toplantısında Oda ve Borsa Başkanları Manisa protokolü ile bir araya geldi.
Anemon Otel’de düzenlenen toplantıya Soma Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Işık, Soma TSO Meclis Başkanı İsmail Hakkı Bakır, Soma TSO Meclis Üyesi Ayhan Kiraz ve Genel Sekreter M. Ergin Genç katıldı.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 10-11 Mayıs tarihleri arasında yapacağı Genel Kurul öncesinde bir araya gelen Manisa il oda ve borsaların temsilcileri Manisa’nın sorunları hakkında görüşlerini dile getirdiler. Her oda ve borsa başkanın tek tek söz alıp bölgesindeki sorunları anlattığı istişare toplantısının divan başkanlığını Manisa TSO Meclis Başkanı Hayati Dolman yaptı.
Manisa TSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Erbil, toplantıda yaptığı konuşmada, Manisa’ya hizmet eden kişileri buluşturmak istediklerini söyledi. Erbil, “Manisa bir buçuk milyar dolar işlem hacmi olan bir ilimiz. Daha ileri adımlar atmak zorundayız. Planlamamızı daha iyi yapmak için beyin fırtınası yapmak istedik” dedi.
Toplantıda söz alan Manisa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Özkasap, “Manisa tarıma dayalı sanayide ihracatla cari açığa büyük destek veriyor. İstihdam üreten, tarımda da istihdam yaratan bir ilimizdir. Manisa’nın bazı sorunları var. Bunları birlikte çözeceğiz. Manisa’da basınçlı sulama ve arazi toplulaştırması sorunu var. Ürettiğimiz ürünlerin kalitesi dünya pazarlarında, fuar çalışmaları ile buluşuyor” diye konuştu.

IMG_0558

IMG_0230

IMG_0221

IMG_0200[:]