Kooperatifçilik Eğitimi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden iletilen 09.11.2023 tarih, 31068 sayılı yazıda, 14 Ocak 2022 tarihli ve 31719 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren “Kooperatif Eğitimi Yönetmeliği” kapsamında; esnaf ve sanatkarlar kredi ve kefalet, tarım satış, tarım kredi ve pancar ekicileri kooperatifleri, inşaat ruhsatı alınmış ve ortak sayısı 50 veya daha fazla olan yapı, turizm geliştirme ve gayrimenkul işletme konularında faaliyet gösteren kooperatifler, ortak sayısı 50 veya daha fazla olan taşıma konularında faaliyet gösteren kooperatifler, faaliyet konusuna bakılmaksızın 20 milyon Türk Lirası ve üstü net satış hasılatı olan kooperatifler, faaliyet konusuna bakılmaksızın 1000 ve daha fazla ortağı bulunan kooperatiflerin üyelerinin, seçilmelerini takiben en geç 9 ay içinde kooperatifçilik eğitimini tamamlamaları gerektiği belirtilmiştir.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği sürekli eğitim merkezi TOBB ETÜ-SEM’in, Ticaret Bakanlığı tarafından “Eğitim Sağlayıcı” sıfatı ile yetkilendirildiği ve Kooperatifçilik eğitimi almak zorunda olan üyelerimizin TOBB ETÜ SEM’in, 13 Kasım 2023 tarihi itibari ile genel katılıma açık çevrimiçi toplantısına katılmasının önem arz ettiği ifade edilmiştir.

Bilgilerinize sunarız,

Saygılarımızla,

Soma Ticaret ve Sanayi Odası 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*