[:en]SME INFORMATION SITE HK.[:tr]KOBİ BİLGİ SİTESİ HK.[:]

[:en]

In order to improve the investment climate and increase the domestic and foreign investments, the Small and Medium Enterprises (SME), within the framework of the Improvement of the Investment Environment Reform Program adopted in 2001, can reach all the information needed for establishment and operation activities quickly and efficiently. It was considered necessary to establish a site to be organized on a single basis.
 
In this framework: The SME Information Site (www.kobi.org.tr) was established within the scope of the Coordination Council for the Improvement of the Investment Environment (YOIKK) with the contributions of the relevant institutions / organizations and the Circular published in the Official Gazette dated 5 February 2005.
 
The SME Information System, which serves hundreds of thousands of visitors since the day it was established and which guides SMEs from the establishment phase to production, service and marketing, support to all the issues until the closing stage and offers a lot of information they need, Renewal studies have been initiated in terms of technology and content. At this point, you are also very important in terms of the development of the site said. In this direction, an expectation questionnaire has been launched under www.kobi.org.tr to receive your opinions and suggestions about the SME Information Site.

Expectation survey application: http://anketor.tobb.org.tr/anketGoster.aspx
 
We invite you, our esteemed members, to submit your opinions and suggestions for this site which will serve our country’s SMEs. The survey on the SME Information Site will be completed by 18/04/2017. We are looking forward to contributing to this work and thank you in advance for your support. We offer our best regards.[:tr]

Yatırım ortamının iyileştirilmesi ve yerli yabancı yatırımların artırılması hedefine yönelik olarak 2001 yılında kabul edilen Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Reform Programı çerçevesinde, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) tarafından, kurulum ve işletme faaliyetlerine ilişkin olarak ihtiyaç duyulacak tüm bilgilere hızlı ve etkin bir şekilde ulaşılabilmesi amacıyla. İnternet ortamında tek elden organize edilecek bir site kurulması gerekli görülmüştü.

Bu çerçevede: Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) bünyesinde çalışmalar yürütülmüş KOBİ Bilgi Sitesi (www.kobi.org.tr) ilgili kurum/kuruluşların katkıları ile 5 Şubat 2005 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Genelge ile Birliğimiz bünyesinde kurulmuştur.

Kurulduğu günden bu yana yüzbinlerce ziyaretçiye hizmet veren, KOBİ’lerin kuruluş aşamasından başlayarak faaliyete geçmesi, ürün ve hizmet üretmesi, pazarlaması, desteklere erişimi nihayet kapanış aşamasına kadar tüm konularda rehberlik eden ve ihtiyaç duydukları birçok bilgiyi bir arada sunan KOBİ Bilgi Sisteminin artık günümüz itibariyle hem teknolojik hem de içerik bakımından konusunda yenilenme çalışmaları başlatılmıştır. Bu noktada sizlerin de görüşleri sitenin geliştirilmesi açısından çok önemli olduğu belirtilmiştir. Bu doğrultuda KOBİ Bilgi Sitesi hakkında görüş ve önerilerinizi almak üzere, www.kobi.org.tr adresi altında bir beklenti anketi uygulaması başlatılmıştır.

Beklenti anketi uygulaması:http://anketor.tobb.org.tr/anketGoster.aspx

Siz değerli üyelerimizi, ülkemiz KOBİ’lerine hizmet edecek bu site için görüşlerinizi ve önerilerinizi vermeye davet etmektedir. KOBİ Bilgi Sitesinde yer alan anket 18/04/2017 tarihine kadar doldurulabilecektir. Bu çalışmaya katkılarınız beklenmekte olup destekleriniz için şimdiden teşekkür eder. Saygılarımızı sunarız.
[:]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*