İTHALAT 2017-2 SAYILI TEBLİĞ

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) Odamıza intikal eden yazıda; ithalat sırasında tahsil edilecek gümrük vergileri ile Toplu Konut Fonu oranlarını belirleyen İthalat Rejimi Kararına Ek Kararın hazırlanması aşamasında şirketlerin, sivil toplum kuruluşları ile kamu kurum ve kuruluşlarının görüş ve taleplerinin ilgili mevzuat uyarınca değerlendirmeye alınacağı belirtilmiştir.

Bu kapsamda, ithale konu olan eşyanın ticari tanımı ve gümrük tarife istatistik pozisyonu belirtilerek talep edilen gümrük vergisi ile Toplu Konut Fonu oranına veya miktarına ilişkin gerekçeli taleplerin, ekte yer alan başvuru formuyla 26 Ekim 2017 Perşembe gününe kadar ithalatrejimi@ekonomi.gov.tr e-posta adresine iletilmesi hususunu,

Bilgilerinize sunarız,

Saygılarımızla,

Ek1: Tebligat için: 1017-tobb-ithalat-2017-2-sayili-teblig-ek1

Ek2: Başvuru Formu için: 1017-tobb-ithalat-2017-2-sayili-teblig-ek2

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*