İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik

Bilindiği üzere, ikinci el motorlu kara taşıtlarının ticaretine ilişkin usul ve esasların düzenlenmesi amacıyla hazırlanan İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik 13/02/2018 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Bahse konu Yönetmeliğin 5’inci maddesinin birinci fıkrasında ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretinin işletmesi adına yetki belgesi alan tacirler ile esnaf ve sanatkarlar tarafından yapılması öngörülmüş ve 22’nci maddesinin birinci fıkrasında “İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapılacak işletmenin yetki belgesine sahip olup olmadığı işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilmeden önce yetkili idareler tarafından kontrol edilir ve yetki belgesi olmayan işletmelere ruhsat verilemez.” hükmüne yer verilmiştir.

Anılan yönetmelik gereğince yetki belgesi verilmesinde aranan şartları taşıdığı anlaşılan işletmelere yetki belgesi 13/05/2018 tarihinden itibaren ticaret il müdürlüklerince İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ticareti Bilgi Sistemi üzerinden verilmeye başlanacak olup bu tarihe kadar yetki belgesi verilmeyeceğinden Yönetmeliğin 22’nci maddesinin uygulaması 13/05/2018 tarihinden itibaren mümkün olacaktır.

Bununla birlikte, Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren bazı yetkili idarelerin ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal etmek üzere işyeri açma ve çalışma ruhsatı başvurusunda bulunan işletmelere ruhsat düzenlemediğine yönelik şikayetler ticaret il müdürlüklerine iletilmektedir.

Bu itibarla, uygulamada herhangi bir aksamanın yaşanmaması ve yetkili idareler arasında farklı uygulamaların önüne geçilmesi amacıyla 13/05/2018 tarihinden önce işyeri açma ve çalışma ruhsatı başvurusunda bulunan işletmelerde yetki belgesinin aranmaması hususunda yetkili idarelerin bilgilendirilmesinin sağlanmasını bilgilerinize arz ederiz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*