[:en]T. C. ANNOUNCEMENT BY PRESIDENCY OF THE PRIME MINISTRY PRIVATIZATION ADMINISTRATION[:tr]T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞINDAN DUYURU[:]

[:en]Various real estates located in §anliurfa, Malatya, Manisa and Edirne provinces under the provisions of Law No. 4046 will be privatized by the “Sales” method by the Prime Ministry Privatization Administration (Administration).[:tr]Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) tarafından 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde Şanlıurfa, Malatya, Manisa ve Edirne illerinde bulunan muhtelif taşınmazlar “Satış” yöntemi ile özelleştirilecektir.[:]

Devam

[:en]T. C. ANNOUNCEMENT BY PRESIDENCY OF THE PRIME MINISTRY PRIVATIZATION ADMINISTRATION[:tr]T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞINDAN DUYURU[:]

[:en]T. C. Within the framework of the provisions of Law No. 4046 on Customs Implementation by the Prime Ministry Customization Administration (Administration), the immovables on the table will be privatized by “sales” method.[:tr]T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) tarafından 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde tablodaki taşınmazlar “satış” yöntemi ile özelleştirilecektir.[:]

Devam

[:en]T. C. ANNOUNCEMENT ON PRIVATIZATION OF MISCELLANEOUS TRANSPORTATION BY THE PRIME MINISTRY PRIVATIZATION ADMINISTRATION ADMINISTRATION[:tr]T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞINDAN MUHTELİF TAŞINMAZLARIN ÖZELLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA DUYURU[:]

[:en]T. C. ANNOUNCEMENT ON PRIVATIZATION OF MISCELLANEOUS TRANSPORTATION BY THE PRIME MINISTRY PRIVATIZATION ADMINISTRATION ADMINISTRATION[:tr]T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞINDAN MUHTELİF TAŞINMAZLARIN ÖZELLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA DUYURU[:]

Devam