[:en]SOMA MAL DIRECTORATE CAR PARKING RENTAL PROCEDURE[:tr]SOMA MAL MÜDÜRLÜĞÜ OTOPARK KİRALAMA İLANI[:]

[:en]İlçemiz Namazgah Mahallesi 290 parcel 47 parcel number 1070 sqm area immovable (behind the district governor’s office) Parking lot has been rented out with open bidding procedure.[:tr]İlçemiz Namazgah Mahallesi 295 ada 47 parsel numaralı 1070 m2 yüzölçümlü taşınmaz (Kaymakamlık Binası Arkası) Otopark, Açık Teklif Usülü ile kiraya çıkarılmıştır. [:]

Devam

[:en]T. C. ANNOUNCEMENT BY PRESIDENCY OF THE PRIME MINISTRY PRIVATIZATION ADMINISTRATION[:tr]T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞINDAN DUYURU[:]

[:en]Various real estates located in §anliurfa, Malatya, Manisa and Edirne provinces under the provisions of Law No. 4046 will be privatized by the “Sales” method by the Prime Ministry Privatization Administration (Administration).[:tr]Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) tarafından 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde Şanlıurfa, Malatya, Manisa ve Edirne illerinde bulunan muhtelif taşınmazlar “Satış” yöntemi ile özelleştirilecektir.[:]

Devam

[:en]T. C. ANNOUNCEMENT BY PRESIDENCY OF THE PRIME MINISTRY PRIVATIZATION ADMINISTRATION[:tr]T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞINDAN DUYURU[:]

[:en]T. C. Within the framework of the provisions of Law No. 4046 on Customs Implementation by the Prime Ministry Customization Administration (Administration), the immovables on the table will be privatized by “sales” method.[:tr]T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) tarafından 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde tablodaki taşınmazlar “satış” yöntemi ile özelleştirilecektir.[:]

Devam