Trabzon TSO ile Soma TSO arasında Kardeş Oda Protokolü imzalandı

[:en]To strengthen communication between Soma Chamber of Commerce and Industry and Trabzon Chamber of Commerce and Industry, to increase mutual service standards, to organize joint meetings and activities, to prepare more comprehensive activities / projects through cooperation, to act together in socio-cultural activities “Brother Chamber” protocol was signed with the aim of promoting collaboration among different local people by providing commercial, geographical, historical and cultural interaction and to become role model for other Chamber and stock exchange.[:tr]Soma Ticaret ve Sanayi Odası ile Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası arasında iletişimi güçlendirmek, karşılıklı hizmet standartlarının artmasını sağlamak, ortak toplantılar ve faaliyetler düzenlemek, işbirliği sayesinde daha kapsamlı faaliyetler/projeler hazırlamak, sanayi ve ticaretin gelişmesinin yanında sosyo-kültürel faaliyetlerde birlikte hareket etmek ve böylece ticari, coğrafik, tarihsel ve kültürel etkileşimi sağlayarak farklı yöre insanlarının işbirliğini geliştirmek felsefesiyle diğer Oda ve borsalara rol model olmak amacıyla “Kardeş Oda” protokolü imzalandı.[:]

Devam