Anonim Şirket Şubesi

GEREKLİ EVRAKLAR

1) Şirket Merkezinin kayıtlı olduğu sicil müdürlüğünden alınacak belgeler;(TSY Madde 120);

a) Varsa değişiklikleriyle beraber, şirket sözleşmesinin onaylı bir örneği (TSY Madde 120/c – 1 takım asıl). T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün 16.07.2020 tarih 50035491-431.04-E-00055737950 sayılı yazısı gereği Şirket sözleşmesine (değişiklikleri ile beraber) Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi üzerinden elektronik ortamda yayımlanan ilanlardan erişebilirsek Varsa değişiklikleriyle beraber, şirket sözleşmesinin onaylı bir örneği talep edilmeyecektir.  

2) Şube Açılış Oda

Şube Açılış Sicil

3) Odaya kayıt için TÜZEL KİŞİ ODA KAYIT BEYANNAMESİ

4) Şube müdürü/müdürlerinin 2 şer adet fotoğrafları

5) Şube müdürü/müdürlerinin

Şube müdürü/müdürlerinin imza örneği/imza beyanı (Kamu kurum ve kuruluşlarınca veri tabanlarında tutulan imza kaydının bulunmaması veya kaydın temin edilememesi halinde, ilgililerin imzaları, fiziki olarak notere onaylattırılmak veya herhangi bir Ticaret Sicili Müdürlüğünde yazılı beyanda bulunmak suretiyle müdürlüğe verilir.(1 adet asıl)

6) Şube açılışına ilişkin; noter onaylı Yönetim Kurulu Şube Açılışı Kararı   (1 adet asıl – 2 adet fotokopi)

7) Açılması Bakanlık veya resmi kurumların iznine veya uygun görüşüne tabi olan şubeler için bu izin veya uygun görüş yazısı

8) Yönetim kurulu üyesi olmayan şube müdürlerinin bu görevi kabul ettiklerine ilişkin yazılı beyanları 

9)TAAHHÜTNAME

 

NOT: https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden elektronik başvuru yapmanız gerekiyor.