7440 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA KANUN HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Sayın Üyemiz,

7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile  Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 12.03.2023 tarihli Resmî  gazetede yayımlanmıştır.  Odamıza  ödenmesi gereken aidatlar da yapılandırma kapsamına alınmıştır.  Yapılandırma ile ilgili bilgiler aşağıda bilginize sunulmuştur.

  • Yapılandırma 31.12.2022 tarihi itibariyle ödenmesi gerektiği halde bu Kanunun yayımı tarihine kadar ödenmemiş olan aidat borçlarını kapsamaktadır. 2023 yılı aidatları kapsam dışındadır.
  • Yapılandırma kapsamındaki borç asıllarının tamamının kanunda belirtilen şekilde ödenmesi halinde faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilecektir.
  • Üyeler, 30.06.2023 tarihine kadar başvuruda bulunabilecektir.
  • Başvuru 01.04.2023 tarihinden itibaren “ https://ebelge.tobb.org.tr” adresinden veya E-Devlet kapısı( https://www.turkiye.gov.tr) üzerinden Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği-Kimlik Doğrulama Hizmetleri-TOBB Oda/Borsa Bilgi sistemi linki kullanılarak yapılabilecektir. Ayrıca başvurular ekteki dilekçe doldurularak, dilekçe aslının Odamız Muhasebe birimine ulaştırılması durumunda da yapılabilmektedir.
  • Kanun kapsamında yapılandırmaya başvuran üyeler peşin veya azami dokuz (9) taksit ile ödeme yapabileceklerdir.
  • Başvurularda yapılandırma kapsamında kaç taksit talep edildiğinin belirtilmesi gerekmektedir.
  • Üye tarafından belirlenecek olan taksit adedi ödenecek toplam borç tutarını değiştirmeyecektir.
  • Yapılandırma kapsamında ödenmesi gereken ilk taksitin süresinde tam ödenmemesi ya da bir takvim yılında birden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya süresinde ödenmeyen ya da eksik ödenen herhangi bir taksitin vade sonuna kadar ödenmemesi halinde yapılandırma bozulacaktır.
  • Yapılandırmadan faydalanacak üyelerin, yapılandırmaya konu borçlarına dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları şarttır. Bu kanunun yayımı tarihinden önce dava konusu edilmiş ve/veya mahkemece hükme bağlanmış ve kesinleşmiş olanlar dahil olmak üzere icra takibi başlatılmış olan alacaklar için, üyenin yapılandırmaya başvurmuş olması halinde davalar ve icra takipleri sonlandırılacaktır. Bu kapsamda tamamı ödenen alacaklara ilişkin yargılama giderleri ile icra masrafları ve vekalet ücretleri karşılıklı olarak talep edilmeyecektir.

Yapılandırma ile ilgili her türlü sorunuz için Odamız  Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Dövücü ile iletişime geçebilirsiniz. (0236 613 11 56-20  –  fatih.dovucu@somatso.org.tr)

Saygılarımızla,

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*